1
00:00:07,566 --> 00:00:08,900
Proč vlastně?

2
00:00:09,300 --> 00:00:12,066
Kvůli tomu videu
pro vašeho právníka.

3
00:00:12,133 --> 00:00:15,000
- Cože?
- Je tu váš právník.

4
00:00:15,900 --> 00:00:17,200
Tak to je výborné.

5
00:00:17,266 --> 00:00:20,033
- Mohu vám...
- Ne, tohle stačí.

6
00:00:20,100 --> 00:00:22,666
- Sedí se vám dobře?
- Jo, takhle to stačí.

7
00:00:22,733 --> 00:00:25,333
- Slyšíme se?
- Ano.

8
00:00:25,400 --> 00:00:28,100
- Slyšíte dobře?
- Nemohla jsem se dočkat.

9
00:00:28,166 --> 00:00:29,666
Těší mě, Marjorie.

10
00:00:30,666 --> 00:00:32,233
Můžeme to spustit?

11
00:00:33,833 --> 00:00:38,100
Jsem obyčejná ženská,
co nakupuje v sámošce a chová kočky.

12
00:00:38,166 --> 00:00:41,200
Dobře vařím a
jsem úplně normální.

13
00:00:41,266 --> 00:00:45,900
Nejsem slečna dokonalá,
ale nejsem ani nejhorší.

14
00:00:45,966 --> 00:00:49,033
Jsem nemocná,
mám bipolární stavy.

15
00:00:49,100 --> 00:00:52,900
Ale víte, že Lincoln je měl taky?
Churchill to samé.

16
00:00:52,966 --> 00:00:56,433
Někteří slavní spisovatelé
a skladatelé je měli taky.

17
00:00:56,500 --> 00:00:58,600
Mám IQ géniů...

18
00:00:58,666 --> 00:01:00,966
<i>Tohle je jediný
zaznamenaný rozhovor

19
00:01:01,033 --> 00:01:03,066
<i>s Marjorie Diehl-Armstrong.


20
00:01:04,700 --> 00:01:08,033
<i>Je z videokonference, kterou jsme
připravili jako součást dohody.

21
00:01:10,533 --> 00:01:12,900
<i>Marjorie slíbila,
že promluví o loupeži,

........