1
00:00:00,086 --> 00:00:03,335
<i>- Minule jste viděli...</i>
- Jeho otisky byly v letadle?

2
00:00:03,585 --> 00:00:06,460
V nákladním poklopu.
Byly z doby, kdy letadlo přistálo.

3
00:00:06,521 --> 00:00:08,289
Měli černého pasažéra.

4
00:00:08,350 --> 00:00:11,531
Sešplháš dolů a vyskočíš ven.

5
00:00:11,608 --> 00:00:13,328
- A co pak?
- Pak utíkej.

6
00:00:13,421 --> 00:00:16,961
Olive je úžasná mladá žena.
Vedla sis neuvěřitelně.

7
00:00:17,048 --> 00:00:19,203
Nezáleží na tom,
kde jsi čerpala sílu.

8
00:00:19,456 --> 00:00:20,484
Zachraň ho.

9
00:00:20,632 --> 00:00:23,601
- Olive Stoneová? - Ano.
- Chytili jsme ji při krádeži.

10
00:00:23,729 --> 00:00:26,539
- Musíme dovnitř. - Zbláznila ses?
- Musíš mi věřit, dobře?

11
00:00:26,661 --> 00:00:29,734
Myslela jsem, že už pro ni otec přišel.
Támhle jsou.

12
00:00:30,976 --> 00:00:32,601
Ahoj, jsem Danny.

13
00:00:33,007 --> 00:00:35,031
Policie! Všichni k zemi!

14
00:00:36,185 --> 00:00:38,906
- Kdo to rozhodl?
- Já.

15
00:00:39,168 --> 00:00:42,312
Nemusíš to brát na sebe,
abys mě ochránil, Jarede.

16
00:00:42,434 --> 00:00:46,476
- To je to poslední, co chci.
- Tak mi řekni, co se doopravdy děje.

17
00:00:53,145 --> 00:00:54,875
- Ještě vodu?
- Ne, děkuji.

18
00:00:55,489 --> 00:00:57,515
- Mohu vám něco přinést?
- Ne, děkuji.

19
00:00:57,958 --> 00:01:01,591
- Něco pro vás, pane?
- Mohl bych dostat... - Ne, díky.

20
00:01:01,770 --> 00:01:03,794
- 7. DUBNA 2013
- Hned jsem u vás.

21
00:01:06,934 --> 00:01:09,165
Vidíš tam něco zajímavého?

22
........