1
00:00:04,476 --> 00:00:06,210
Lehněte si na zem!

2
00:00:13,586 --> 00:00:14,638
Nathane Jamesi.

3
00:00:14,663 --> 00:00:15,959
Prioritní pokyn jižnímu velitelství.

4
00:00:15,984 --> 00:00:17,627
Okamžitě proveďte uzamykací proceduru.

5
00:00:17,652 --> 00:00:19,519
Autentizace Bravo-6-1. Přepínám.

6
00:00:19,544 --> 00:00:21,067
Rozumíme, Vulture.

7
00:00:22,494 --> 00:00:24,360
911, potřebujete pomoci?

8
00:00:24,470 --> 00:00:25,937
Tady je praporčík Clayton Swain

9
00:00:25,962 --> 00:00:27,428
volám z jižního velitelství
v areálu NASA.

10
00:00:27,540 --> 00:00:29,509
Útočí na nás a potřebujeme
okamžitou pomoc.

11
00:00:29,576 --> 00:00:30,967
Haló?

12
00:00:38,330 --> 00:00:40,064
Pomožte mi!

13
00:00:40,316 --> 00:00:42,376
Přetočte to! Přetočte to!

14
00:00:44,283 --> 00:00:45,749
Jak se k čertu dostali dovnitř?

15
00:00:48,044 --> 00:00:49,787
Tohle asi vím docela jistě.

16
00:01:02,454 --> 00:01:05,001
Hlavy dolů nebo vám je ustřelím.

17
00:01:10,389 --> 00:01:11,655
Sakra.

18
00:01:17,310 --> 00:01:19,015
Ne, ne, ne, ne.

19
00:01:19,040 --> 00:01:20,239
Ne, ne.

20
00:01:20,264 --> 00:01:21,470
Ne, ne, ne.

21
00:01:24,030 --> 00:01:25,288
To ne...

22
00:01:33,240 --> 00:01:34,340
KOMPLETNĚ UZAMČENO

23
00:01:41,440 --> 00:01:43,006
K zemi!

24
00:01:47,813 --> 00:01:49,847
Pohni se a zemřeš, generálko.

25
00:01:59,245 --> 00:02:00,791
........