1
00:01:36,347 --> 00:01:40,684
HRA O TRŮNY

2
00:01:41,478 --> 00:01:45,356
3. část: Lord Sníh

3
00:02:14,510 --> 00:02:16,053
Vítej, lorde Starku.

4
00:02:16,137 --> 00:02:18,973
Velmistr Pycelle svolal
schůzku malé rady.

5
00:02:19,056 --> 00:02:21,892
Je považována vaše
čestná přítomnost.

6
00:02:22,893 --> 00:02:25,813
Ubytujte děvčata.
Vrátím se včas na večeři.

7
00:02:25,896 --> 00:02:28,566
-Jory, půjdeš s nimi.
-Ano, můj pane.

8
00:02:29,066 --> 00:02:32,820
Pokud by sis chtěl obléct
nějaký příhodnější šat...

9
00:03:08,439 --> 00:03:10,649
Díkybohu, že jsi tady, Starku.

10
00:03:11,650 --> 00:03:15,529
Je nejvyšší čas, aby nastoupil
strohý, severský vůdce.

11
00:03:16,071 --> 00:03:19,533
-Rád vidím, že ochraňuješ trůn.
-Solidní kus nábytku.

12
00:03:19,617 --> 00:03:22,703
Kolik královských zadků
už ho asi leštilo?

13
00:03:22,786 --> 00:03:27,249
Jak se to říká?
Král hoduje a místokrál sbírá hovna.

14
00:03:28,500 --> 00:03:30,294
Moc hezká zbroj.

15
00:03:30,961 --> 00:03:32,546
Nemá jediné škrábnutí.

16
00:03:32,630 --> 00:03:35,674
Já vím. Za ta léta
na mě mířilo hodně úderů,

17
00:03:35,758 --> 00:03:39,762
-ale vždy mě nějak minou.
-Vybíráš si moudře protivníky.

18
00:03:40,971 --> 00:03:42,640
Mám v tom už praxi.

19
00:03:46,268 --> 00:03:50,356
Je pro tebe asi zvláštní pocit
vstoupit do tohoto sálu.

20
00:03:51,649 --> 00:03:55,152
Stál jsem přímo tady,
když se to stalo.

21
00:03:55,903 --> 00:03:59,365
Tvůj bratr byl velice odvážný.
Tvůj otec také.

22
00:03:59,448 --> 00:04:01,825
........