1
00:00:01,505 --> 00:00:04,807
Volám sa Kara Zor-El.
Pochádzam z Kryptonu.

2
00:00:04,808 --> 00:00:07,076
Na tejto planéte som utečenec.

3
00:00:07,077 --> 00:00:09,779
Poslali ma na Zem,
aby som ochránila svojho bratranca.

4
00:00:09,780 --> 00:00:11,681
Moja loď sa ale vychýlila z kurzu.

5
00:00:11,682 --> 00:00:13,216
A skôr ako som sa sem dostala,

6
00:00:13,217 --> 00:00:17,920
môj bratranec vyrástol
a stal sa Supermanom.

7
00:00:17,921 --> 00:00:20,356
Skrývala som, kto v skutočnosti som,

8
00:00:20,357 --> 00:00:23,960
kým ma jedného dňa nehoda
prinútila odhaliť sa svetu.

9
00:00:23,961 --> 00:00:27,496
<i>Pre väčšinu ľudí som novinárka
v Catco Worldwide Media.</i>

10
00:00:27,497 --> 00:00:30,166
<i>Ale v utajení pracujem s mojou
nevlastnou sestrou</i>

11
00:00:30,167 --> 00:00:33,035
pre DEO, aby som chránila túto planétu,
ktorú nazývam domovom,

12
00:00:33,036 --> 00:00:35,370
pred kýmkoľvek, kto by mu chcel ublížiť.

13
00:00:36,139 --> 00:00:38,440
Som Supergirl.

14
00:00:39,676 --> 00:00:41,310
<i>V minulých dieloch Supergirl...</i>

15
00:00:41,311 --> 00:00:43,846
- Som Nia.
- Nia, rada ťa spoznávam.

16
00:00:43,847 --> 00:00:45,047
Al, je tu Fiona?

17
00:00:45,048 --> 00:00:46,883
Nie, neprišla na šichtu.

18
00:00:46,884 --> 00:00:48,417
Kto si?

19
00:00:49,519 --> 00:00:51,754
Som zmocnenec slobody.

20
00:00:51,755 --> 00:00:54,423
Otis a Mercy Gravesoví,
tím, ktorý tvorí brat a sestra.

21
00:00:54,424 --> 00:00:55,558
My sme tí dobrí.

22
00:00:55,559 --> 00:00:57,827
Bojujúci za záchranu tejto krajiny.

23
00:00:57,828 --> 00:01:00,863
Myslíš, že si nás dnes večer
........