1
00:04:37,796 --> 00:04:53,796
Titulky 3.11.2018
Andrea1717

2
00:05:24,345 --> 00:05:25,744
Joshua!

3
00:05:56,510 --> 00:05:58,705
Vezmi si to.
Povedali, že je to naliehavé.

4
00:06:02,283 --> 00:06:04,183
Žiadne hovory počas pracovnej doby.

5
00:06:05,353 --> 00:06:06,251
Haló?

6
00:06:08,155 --> 00:06:09,179
Áno, otec?

7
00:07:11,585 --> 00:07:13,519
OTEC

8
00:11:00,714 --> 00:11:01,578
Hej!

9
00:11:03,083 --> 00:11:04,345
Vstávaj!

10
00:11:05,052 --> 00:11:07,179
Zaspal.
Toto je jeho zastávka.

11
00:11:07,421 --> 00:11:08,115
Čo?

12
00:11:08,255 --> 00:11:09,279
Ja som Thommichan.

13
00:11:09,390 --> 00:11:10,084
Kto?

14
00:11:10,157 --> 00:11:11,590
Kochuthin brat!

15
00:11:11,659 --> 00:11:13,251
Kochu... Kto je to?

16
00:11:13,460 --> 00:11:14,620
Moja sestra.

17
00:11:14,695 --> 00:11:16,185
Aloshy ma poslal.

18
00:11:16,263 --> 00:11:17,753
Stoj!
Musí vystúpiť.

19
00:11:25,439 --> 00:11:26,770
Dobre, že som sa díval.

20
00:11:27,074 --> 00:11:28,769
Inak, by si sa bol dostal až do Ooty!

21
00:11:28,809 --> 00:11:30,777
Volali z kostola.

22
00:12:15,356 --> 00:12:17,586
Otvorte rakvu,
aby ju Joshua mohol vidieť.

23
00:12:58,799 --> 00:13:00,061
Rýchlo.

24
00:13:33,600 --> 00:13:35,431
Yoshe, ako sa ti darí so železnicou?
........