1
00:02:58,600 --> 00:03:02,040
Fido, vidíš to světlo?

2
00:03:02,640 --> 00:03:05,920
Teď ho sleduj očima.

3
00:03:31,880 --> 00:03:37,840
Upřeně se dívej na obrazovku,

4
00:03:38,400 --> 00:03:41,360
dokud ti neřeknu, abys přestala.

5
00:03:56,320 --> 00:03:58,840
Hotovo, Fido.

6
00:05:28,520 --> 00:05:29,760
Stůj!

7
00:05:31,080 --> 00:05:32,720
Neutíkej!

8
00:05:34,160 --> 00:05:35,400
Stůj!

9
00:05:43,200 --> 00:05:44,440
Stůj!

10
00:08:07,480 --> 00:08:08,960
Pane profesore!

11
00:09:48,200 --> 00:09:50,480
Jak vysvětlíte, co se děje?

12
00:09:52,520 --> 00:09:54,600
To zjistíme, až ten případ vyřešíme.

13
00:09:55,600 --> 00:09:59,800
Ale proč se nám
pokaždé přihodí totéž?

14
00:10:00,320 --> 00:10:04,640
Po dvou, nanejvýš třech sklizních
dochází k deformacím.

15
00:10:06,520 --> 00:10:08,960
Proč nedokážeme
vyšlechtit dokonalé zrno?

16
00:10:09,080 --> 00:10:11,440
Co nám k tomu schází?

17
00:10:20,520 --> 00:10:25,800
Jednou jsem se bavil s mladým,
nadmíru inteligentním genetikem.

18
00:10:27,360 --> 00:10:32,480
Tvrdil, že dokonalé zrno
nikdy nevyšlechtíme.

19
00:10:35,280 --> 00:10:36,800
Byl prvním,

20
00:10:36,920 --> 00:10:40,680
kdo korporaci varoval
před rizikem genetického chaosu.

21
00:10:42,360 --> 00:10:45,680
- O kom to mluvíte?
- O Džemilu Akmanovi.

22
00:10:46,760 --> 00:10:50,280
Pamatujete někdo jeho studii?

23
00:10:50,840 --> 00:10:53,760
Jeho studie neměla vědecký základ.

24
........