1
00:00:32,055 --> 00:00:36,003
<i>Mayday, mayday. CVN-68, Nimitz.</i>

2
00:00:36,004 --> 00:00:39,298
<i>Cessna 727, Echo, Mike.
Stav nouze.</i>

3
00:00:39,299 --> 00:00:42,634
Pane, chytáme tísňové
volání z civilního letadla.

4
00:00:45,540 --> 00:00:49,641
CIC vizuálně
potvrzuje Cessnu 172.

5
00:00:49,710 --> 00:00:52,653
- Je odsud 5 mil a blíží se.
<i>- Situace je urgentní.</i>

6
00:00:52,683 --> 00:00:54,312
<i>Žádám povolení přistát, přepínám.</i>

7
00:00:54,342 --> 00:00:56,130
Snaží se přistát na naší palubě.

8
00:00:56,160 --> 00:01:00,750
Cessno 7, Echo, Mike.
Tady věž CVN-68.

9
00:01:00,821 --> 00:01:04,256
Nepřibližujte se.
Opakuji, nepřibližujte se.

10
00:01:04,325 --> 00:01:07,959
Toto je plavidlo Námořnictva
Spojených států. Rozumíte?

11
00:01:08,828 --> 00:01:12,597
Cessno 7, Echo, Mike, otočte se,
nebo budete považováni za hrozbu.

12
00:01:12,666 --> 00:01:13,633
Rozumíte?

13
00:01:16,671 --> 00:01:19,337
Uvědomte administraci,
blíží se neznámý letoun.

14
00:01:19,406 --> 00:01:21,640
Terč zaměřen.
Všichni dělostřelci na místa.

15
00:01:21,709 --> 00:01:25,677
Připravte se pálit
na můj rozkaz. Toto není cvičení.

16
00:01:31,318 --> 00:01:34,153
<i>1 míle. Musíme přistát.</i>

17
00:01:34,222 --> 00:01:37,082
Pane, dochází nám čas.
Čekáme na váš rozkaz.

18
00:01:40,992 --> 00:01:43,228
- Pane?
- Hned vykliďte palubu.

19
00:01:43,998 --> 00:01:46,798
Vykliďte palubu. Vykliďte palubu.

20
00:02:28,897 --> 00:02:32,897
9x06 - Aia I Hi'ikua; I Hi'Ialo
Přeložila channina

21
00:03:16,623 --> 00:03:18,389
Seržant Duke Lukela.

22
00:03:29,803 --> 00:03:31,036
........