1
00:00:01,077 --> 00:00:12,077
RUSLAN A ĽUDMILA
podľa poémy A. S. PUŠKINA

2
00:00:12,853 --> 00:00:19,502
Výroba štúdií
"MOSFILM" 1938

3
00:00:20,236 --> 00:00:25,088
Scenár: I. NIKITČENKO
V. NEVEŽIN S. BOLOTIN

4
00:00:25,089 --> 00:00:29,089
Réžia
Iv. NIKITČENKO V. NEVEŽIN

5
00:00:29,716 --> 00:00:39,285
Hudobný doprovod: L. P. ŠTEJNBERG
Orchester Moskovskej štátnej filharmónie

6
00:00:39,838 --> 00:00:45,362
Hlavný kameraman: N. RENKOV
Kamera: T. LOBOVOVÁ A. PRIEZŽEV

7
00:01:11,745 --> 00:01:15,687
V hlavných úlohách:
Ruslan - S. STOLJAROV

8
00:01:15,688 --> 00:01:19,688
Ľudmila - L. GLAZOVOVÁ
Vladimir - N. BUBNOV

9
00:01:20,373 --> 00:01:23,307
Rogdaj - N. ČAPLYGIN
Farlaf - B. KEROPJAN

10
00:01:23,308 --> 00:01:25,308
Černomor - K. KOMAROV

11
00:01:26,008 --> 00:01:33,508
Naina - M. ŠLENSKÁ
Hlava - V. SAVICKIJ

12
00:01:33,509 --> 00:01:39,509
Verše A. S. Puškina číta V. L. JERŠOV

13
00:01:40,078 --> 00:01:44,009
Diela dávno minulých dní,

14
00:01:44,129 --> 00:01:47,507
podania "stariny" hlbokej.

15
00:01:48,008 --> 00:01:53,008
Ruské titulky:
2018, bornik@KG

16
00:01:53,009 --> 00:01:58,009
Preklad do slovenčiny:
M. M. *2018

17
00:02:05,894 --> 00:02:09,118
V družine synov udatných,

18
00:02:09,238 --> 00:02:13,258
s priateľmi, v "gridnici" vysokej,

19
00:02:13,378 --> 00:02:16,948
Vladimir-Slnce hodoval.

20
00:02:17,903 --> 00:02:20,978
Najmladšiu dcéru vydával

21
00:02:21,098 --> 00:02:25,516
za chrabré knieža Ruslana,

22
00:02:26,279 --> 00:02:29,906
s medovinou z ťažkého stakana

........