1
00:00:39,073 --> 00:00:43,226
Bereš si, Ethane, Julii
za svou právoplatnou manželku?

2
00:00:43,232 --> 00:00:44,273
Ano.

3
00:00:44,279 --> 00:00:49,306
Slibuješ, že ji budeš milovat,
ctít a ochraňovat?

4
00:00:49,391 --> 00:00:50,391
Ano.

5
00:00:50,975 --> 00:00:55,037
Chránit ji před známými
i neznámými hrozbami?

6
00:00:55,178 --> 00:00:57,768
Lhát jí a klamat?

7
00:00:57,774 --> 00:00:59,791
- Cože?
- Vést dvojí život.

8
00:00:59,797 --> 00:01:04,135
Nezabránit jejímu únosu.
Vymazat její totožnost.

9
00:01:04,196 --> 00:01:07,768
Nutit jí skrývat se.
Vzít jí všechno, co znala.

10
00:01:07,793 --> 00:01:10,640
- Dost.
- V sobeckém, marném a chabém pokusu...

11
00:01:10,680 --> 00:01:14,091
- Dost.
- ... zatajit svou pravou identitu.

12
00:01:14,123 --> 00:01:15,365
Přestaňte prosím.

13
00:01:15,371 --> 00:01:17,891
A, ty Julie, přijímáš...

14
00:01:17,897 --> 00:01:18,975
Nedělej to.

15
00:01:19,038 --> 00:01:20,038
Ano.

16
00:01:20,671 --> 00:01:21,671
Ne.

17
00:01:23,108 --> 00:01:24,899
Měl jsi mě zabít, Ethane.

18
00:01:32,608 --> 00:01:35,628
<i>BELFAST</i>

19
00:01:53,637 --> 00:01:55,871
<i>Co osud šeptá válečníkovi?</i>

20
00:01:56,559 --> 00:01:57,751
<i>Blíží se bouře.</i>

21
00:01:58,487 --> 00:02:00,355
<i>A co odpoví válečník?</i>

22
00:02:02,888 --> 00:02:04,344
<i>Já jsem ta bouře.</i>

23
00:02:23,667 --> 00:02:25,495
<i>Homérova odysea.</i>

........