1
00:00:15,114 --> 00:00:18,614
Překlad: Satanic.girl

2
00:01:05,397 --> 00:01:07,816
<i>Snila jsem, že potkám skvělého muže.</i>

3
00:01:09,027 --> 00:01:11,028
<i>Byl by ze mě paf...</i>

4
00:01:13,281 --> 00:01:19,765
<i>...a odvezl by mě od všeho hrozného
do našeho vlastního tajného světa.</i>

5
00:01:29,756 --> 00:01:31,257
Claire? Olivere?

6
00:01:34,260 --> 00:01:36,719
-Probuď se, ospalče.
-Polož mě.

7
00:01:36,721 --> 00:01:40,428
Ne, tradice je tradice a ty si
zasloužíš zacházení jako princezna.

8
00:01:41,768 --> 00:01:44,525
Uvědomuješ si, že se účastníme
symbolického únosu,

9
00:01:44,555 --> 00:01:47,312
který se táhne už od založení Říma.

10
00:01:47,314 --> 00:01:49,439
O čem to mluvíš?

11
00:01:49,441 --> 00:01:53,850
O památce italských žen,
které si Římané brali násilím.

12
00:01:56,615 --> 00:01:59,243
Všechno to teď patří tobě, miláčku.

13
00:02:21,098 --> 00:02:22,685
<i>Claire, Olivere.</i>

14
00:02:22,986 --> 00:02:24,486
Tohle je Elizabeth.

15
00:02:25,645 --> 00:02:27,769
<i>Vítejte doma, Elizabeth.</i>

16
00:02:27,771 --> 00:02:29,314
Doma.

17
00:02:29,816 --> 00:02:31,901
Nemůžu uvěřit, že jsem konečně tu.

18
00:02:33,819 --> 00:02:37,153
-Kde mám servírovat večeři?
-Nahoře. Děkuji, Claire.

19
00:02:37,991 --> 00:02:39,492
Olivere.

20
00:02:52,296 --> 00:02:54,255
Líbí se vám bílé orchideje?

21
00:02:54,257 --> 00:02:55,715
Miluju je.

22
00:02:55,717 --> 00:02:58,008
A co lilie?

23
00:02:58,010 --> 00:02:59,179
Jistě.

24
00:03:00,930 --> 00:03:02,390
........