1
00:00:07,305 --> 00:00:10,735
Chci jasné stanovisko, Rogere.
Abychom je tam mohli poslat.

2
00:00:10,934 --> 00:00:13,993
<i>- Ale paní prezidentko...</i>
- Garda, FEMA i EPA

3
00:00:14,070 --> 00:00:16,735
jsou připraveny na okraji města.

4
00:00:16,834 --> 00:00:20,821
<i>Zrovna jsem s rafinérií dotelefonoval.
Uniklá ropa brzy dohoří.</i>

5
00:00:21,813 --> 00:00:24,883
Kvalita ovzduší je prý nebezpečná.

6
00:00:25,065 --> 00:00:27,033
Úroveň znečištění je zvýšená,

7
00:00:27,067 --> 00:00:30,146
- ale vítr vane příznivým směrem.
<i>- Ten se může změnit.</i>

8
00:00:30,238 --> 00:00:31,828
<i>Tak vítr funguje.</i>

9
00:00:31,937 --> 00:00:33,913
Během pár dní se to přežene.

10
00:00:34,135 --> 00:00:36,484
Představa, že vyženeme rodiny...

11
00:00:36,566 --> 00:00:41,191
<i>Je to bezpečnostní opatření.
Chci to tak řešit.</i>

12
00:00:41,250 --> 00:00:43,664
Není třeba to přehánět.

13
00:00:46,512 --> 00:00:49,238
Víte, jak jste na tom
byl v noc voleb, guvernére?

14
00:00:50,398 --> 00:00:51,902
<i>Protože já ano.</i>

15
00:00:52,150 --> 00:00:53,894
<i>Měl jste prohrát.</i>

16
00:00:54,885 --> 00:00:58,799
Statisticky neexistoval žádný
důvod, proč byste měl vyhrát.

17
00:01:02,486 --> 00:01:06,652
<i>Dejte telefon od pusy, když přemýšlíte,
guvernére. Slyším, jak dýcháte.</i>

18
00:01:07,849 --> 00:01:09,431
Ano.

19
00:01:11,234 --> 00:01:14,862
Myslím, že bych měl
vyhlásit pohotovost.

20
00:01:17,133 --> 00:01:19,346
Rozhodnutí je samozřejmě na vás.

21
00:01:20,241 --> 00:01:24,006
A ujišťuji vás, že budete
mít plnou podporu vlády.

22
00:01:26,697 --> 00:01:29,880
Slíbila jsem si, že nebudu jako on.

23
00:01:30,381 --> 00:01:32,545
........