1
00:01:54,614 --> 00:01:55,614
Takže...

2
00:01:56,157 --> 00:01:59,661
vraj máš otázky o tvojom krste a tak.

3
00:01:59,953 --> 00:02:00,953
Mám...

4
00:02:02,372 --> 00:02:03,790
ale nie som si istá, kde začať.

5
00:02:03,873 --> 00:02:04,874
Dovoľ mne.

6
00:02:07,544 --> 00:02:11,756
Čarodejnícky temný krst je naša najsvätejšia bezbožná sviatosť,

7
00:02:11,840 --> 00:02:13,299
Najstarší z našich rituálov.

8
00:02:13,383 --> 00:02:15,718
Vykonávame ho storočia.

9
00:02:16,678 --> 00:02:19,556
Naša Kniha Temného pána,
Kniha beštie,

10
00:02:19,639 --> 00:02:21,474
je najstarší zväzok, aký existuje.

11
00:02:21,558 --> 00:02:22,725
Ohľadom toho.

12
00:02:23,268 --> 00:02:25,854
Ak zapíšem svoje meno do Knihy beštie,

13
00:02:26,604 --> 00:02:30,024
znamená to, že dávam Temnému pánovi nadvládu nad mojou dušou?

14
00:02:30,108 --> 00:02:35,363
To je jedna z interpretácií,
ale je to najmä symbolické gesto,

15
00:02:35,697 --> 00:02:37,740
ako sú rituály vo väčšine náboženstiev.

16
00:02:38,825 --> 00:02:40,326
- Čo ďalej?
- Povedzme

17
00:02:40,410 --> 00:02:44,205
zapíšem meno do jeho knihy.
Znamená to, že ma môže povolať?

18
00:02:44,539 --> 00:02:45,539
Vykonať jeho rozkazy?

19
00:02:45,582 --> 00:02:47,792
Všetky náboženstvá vyžadujú obete.

20
00:02:48,793 --> 00:02:51,004
Ale zapísanie tvojho mena je skôr...

21
00:02:51,963 --> 00:02:53,548
povedzme že sľub.

22
00:02:53,923 --> 00:02:55,842
Že budeš dodržiavať jeho prikázania.

23
00:02:57,010 --> 00:02:58,595
Poznáš trinásť prikázaní?

24
00:02:58,678 --> 00:03:01,181
- Naučili sme ju ich.
- Učila sa ich od srdca.
........