1
00:00:09,099 --> 00:00:14,079
OSOBY A DĚJ JSOU SMYŠLENÉ,
PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

2
00:00:14,835 --> 00:00:18,439
ODDĚLENÍ KRYCÍCH LEGEND
Překlad: datel071

3
00:00:29,424 --> 00:00:30,508
Marie-Jeanne?

4
00:00:34,553 --> 00:00:35,708
Tak brzy?

5
00:00:37,290 --> 00:00:38,812
Zatkli Guillauma Debaillyho.

6
00:00:39,311 --> 00:00:40,499
Já vím.

7
00:00:42,083 --> 00:00:43,807
Bereš si to až příliš k srdci.

8
00:00:43,833 --> 00:00:46,904
Náš agent v rukou FSB -
to je důvod ke znepokojení.

9
00:00:46,930 --> 00:00:49,223
Souhlasím,
ale znepokojovat bych se měl já.

10
00:00:50,548 --> 00:00:52,105
Nech to na mně.

11
00:00:53,178 --> 00:00:56,668
Vrať se do postele.
Zkus přijít na jiné myšlenky.

12
00:00:57,076 --> 00:01:00,450
Pokud dovolíš, raději se
pokusím zjistit, kde je můj agent

13
00:01:00,476 --> 00:01:01,947
a co s ním provádějí.

14
00:01:19,539 --> 00:01:21,915
Cela devět! Pozor!

15
00:01:23,067 --> 00:01:24,624
Rozkaz.

16
00:01:39,708 --> 00:01:42,743
Vězeň číslo 98, Zachar Grigorjev!

17
00:01:42,849 --> 00:01:44,001
Do chodby!

18
00:01:44,151 --> 00:01:45,020
Rozkaz.

19
00:01:57,835 --> 00:01:58,913
Pohov.

20
00:02:03,378 --> 00:02:04,583
Předej to Rodionovi.

21
00:02:04,774 --> 00:02:07,539
Zvláštní pokyny
ohledně nového vězně.

22
00:02:11,656 --> 00:02:12,677
Jaké?

23
00:02:12,967 --> 00:02:14,110
Nezabít.

24
........