1
00:00:00,001 --> 00:00:01,487
Minule jste viděli.

2
00:00:01,800 --> 00:00:03,913
Budeme-li spolupracovat s povstalci,
získáme kontrolu nad ostrovem

3
00:00:03,938 --> 00:00:05,300
a můžeme jej použít jako základnu.

4
00:00:05,539 --> 00:00:07,893
Získáme Kubu...a můžem tuhle válku vyhrát.

5
00:00:08,494 --> 00:00:10,254
Tvou nohu nebo tvůj život?!

6
00:00:10,414 --> 00:00:12,527
Útočí na náš a potřebujeme
okamžitou pomoc.

7
00:00:12,649 --> 00:00:14,735
Přísahal jsem věrnost
svému prezidentovi.

8
00:00:14,874 --> 00:00:17,914
Možná jste nás citelně zasáhli,
ale na kolena jste nás nesrazili.

9
00:00:17,939 --> 00:00:20,145
Zaútočte na nás znovu, jen to zkuste.

10
00:00:20,227 --> 00:00:22,328
To byla pitomost, co jsi udělal.

11
00:00:22,418 --> 00:00:23,992
Mohl jsi se zabít.

12
00:00:25,505 --> 00:00:26,733
Ale nezabil.

13
00:00:26,758 --> 00:00:28,671
Musíme naplánovat invazi.

14
00:00:29,925 --> 00:00:32,885
<font color="#ff0000"><b>L É T O</b></font>

15
00:00:33,700 --> 00:00:35,053
16

16
00:00:35,078 --> 00:00:39,148
17, 18, 19, 20.

17
00:00:39,173 --> 00:00:41,306
Oddech.

18
00:00:41,539 --> 00:00:42,728
Dík.

19
00:00:43,419 --> 00:00:44,475
Uvidíš.

20
00:00:45,496 --> 00:00:46,911
Jak dostanu nový nohy,

21
00:00:47,034 --> 00:00:48,380
začnu tu běhat okolo.

22
00:00:48,431 --> 00:00:50,849
Až dostaneš nový nohy,
vezmu tě domů.

23
00:00:51,126 --> 00:00:52,317
Dostala jsi mou uniformu?

24
00:00:52,690 --> 00:00:53,972
Chci před klukama vypadat vostře
........