1
00:00:00,367 --> 00:00:01,733
Jess!

2
00:00:01,802 --> 00:00:03,936
- Kde to jsem?
- Myslí si, že je na vysoké.

3
00:00:03,938 --> 00:00:05,337
Zničil jsi mi život.

4
00:00:05,339 --> 00:00:06,404
Už tě nikdy nechci vidět.

5
00:00:06,406 --> 00:00:07,806
Chtěl bych mluvit s vaším vůdcem.

6
00:00:07,808 --> 00:00:09,207
Myslíte si, že Steve je náš vůdce?

7
00:00:09,209 --> 00:00:10,809
Vítejte na Lovu.

8
00:00:10,811 --> 00:00:14,212
Copak to nechápete?
Přežít může jenom jeden.

9
00:00:17,151 --> 00:00:18,817
- Co se stalo?
- Chet zabil Stevea.

10
00:00:18,819 --> 00:00:20,552
- Zatraceně.
- Hra začala lidi!

11
00:00:20,554 --> 00:00:21,834
Chet je na Lovu!

12
00:00:24,511 --> 00:00:26,178
Chete? Co to děláš?

13
00:00:26,180 --> 00:00:27,446
Copak to nechápete?

14
00:00:27,448 --> 00:00:29,582
Vítěz může být jen jeden.

15
00:00:29,584 --> 00:00:31,049
Takže já to přežiju

16
00:00:31,051 --> 00:00:33,786
a shrábnu tu sladkou peněžní odměnu.

17
00:00:33,788 --> 00:00:36,254
Cože? Žádná odměna není.

18
00:00:36,256 --> 00:00:37,590
To si jen myslíte!

19
00:00:37,592 --> 00:00:39,658
A teď vydržte,
protože Táta může dostat

20
00:00:39,660 --> 00:00:42,261
pouze jednoho s těmito
malými ostrými oštěpi

21
00:00:42,263 --> 00:00:45,864
a nejsem v tom zrovna dobrej.

22
00:00:47,935 --> 00:00:49,015
Bůh žehnej.

23
00:00:52,272 --> 00:00:53,338
Jo!

24
00:00:53,340 --> 00:00:55,073
........