1
00:00:00,575 --> 00:00:03,535
<font color=#ff0000><b>L É T O</b></font>

2
00:00:04,350 --> 00:00:05,703
16

3
00:00:05,728 --> 00:00:09,798
17, 18, 19, 20.

4
00:00:09,823 --> 00:00:11,956
Oddech.

5
00:00:12,189 --> 00:00:13,378
Dík.

6
00:00:14,069 --> 00:00:15,125
Uvidíš.

7
00:00:16,146 --> 00:00:17,561
Jak dostanu nový nohy,

8
00:00:17,684 --> 00:00:19,030
začnu tu běhat okolo.

9
00:00:19,081 --> 00:00:21,499
Až dostaneš nový nohy,
vezmu tě domů.

10
00:00:21,776 --> 00:00:22,967
Dostala jsi mou uniformu?

11
00:00:23,340 --> 00:00:24,622
Chci před klukama vypadat vostře

12
00:00:24,647 --> 00:00:25,903
až se s nima zítra na
Nathanu Jamesovi uvidím.

13
00:00:26,235 --> 00:00:27,552
Budu na palubě poprvé od mého...

14
00:00:27,601 --> 00:00:30,134
Eriku. James je pryč.

15
00:00:30,680 --> 00:00:32,297
Dnes ráno, ještě než jsem šla sem,

16
00:00:32,322 --> 00:00:35,224
jsme s mámou šly na molo,
abychom přinesly balíčky USO,

17
00:00:35,624 --> 00:00:37,151
a ta loď tam nebyla.

18
00:00:37,231 --> 00:00:38,286
Cože?

19
00:00:38,311 --> 00:00:39,902
Byla tam spousta
dalších příbuzných,

20
00:00:39,926 --> 00:00:41,216
kteří byli překvapení
stejně jako my.

21
00:00:41,241 --> 00:00:42,918
Prosím, prosím, nerozrušuj se.

22
00:00:42,943 --> 00:00:45,189
Já...já vím, že..
že jsi po tom toužil...

23
00:00:45,238 --> 00:00:47,058
a...

24
00:00:47,658 --> 00:00:49,438
........