1
00:00:27,041 --> 00:00:30,666
INTERSONIC
uvádí

2
00:00:58,083 --> 00:01:01,583
KOPYTO

3
00:02:39,250 --> 00:02:42,000
Haló, tak jak jsi dojela, povídej.

4
00:02:42,083 --> 00:02:44,916
Skvěle! A mám výhled na moře
a na krásnou pláž.

5
00:02:45,041 --> 00:02:47,208
Je to tu úžasné, tati.

6
00:02:47,291 --> 00:02:50,916
Ale kdepak, jsem ve formě.
Půjdu se ještě před obědem projít.

7
00:02:52,083 --> 00:02:55,458
Neboj se, dám si pozor,
nic se mi nestane.

8
00:02:57,708 --> 00:02:59,791
Ne, nemusíš se o mě bát.

9
00:03:00,375 --> 00:03:04,250
Ne. Dobře. Neboj se pořád.

10
00:03:06,083 --> 00:03:07,958
Jé, parašutista!

11
00:03:08,083 --> 00:03:11,500
Letí zrovna kolem mě!
Táhne ho loď, to je nádhera...

12
00:03:19,000 --> 00:03:20,833
Haló?

13
00:03:22,000 --> 00:03:23,416
Haló?

14
00:03:25,250 --> 00:03:26,541
Haló!

15
00:03:31,375 --> 00:03:34,250
Haló? Tati?

16
00:03:34,333 --> 00:03:36,208
Asi to vypadlo.

17
00:03:36,291 --> 00:03:38,833
Vážně si nedělej starosti,
není důvod.

18
00:03:40,166 --> 00:03:42,458
Ale tati, co by se mi mohlo stát?

19
00:04:36,583 --> 00:04:38,791
Co je s vámi?

20
00:04:39,250 --> 00:04:41,333
Co se mi stalo?

21
00:04:42,708 --> 00:04:44,625
Pojďte, postarám se o vás.

22
00:05:01,375 --> 00:05:03,750
Pane jo, ty máš ale dneska smůlu.

23
00:05:04,458 --> 00:05:07,250
Dámy a pánové, náš let
se již chýlí ke konci

24
........