1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000


2
00:01:19,830 --> 00:01:21,791
Poďte dnu.

3
00:01:52,571 --> 00:01:54,573
Vďaka.

4
00:01:59,245 --> 00:02:01,205
Shrier.

5
00:02:01,247 --> 00:02:04,083
Daj si s tým pauzu, človeče.

6
00:02:21,683 --> 00:02:26,283
Druhá časť.
ANANÁS

7
00:02:28,190 --> 00:02:30,085
Neviem, čo sa stalo.
Kúpila som si potravu pre ryby,

8
00:02:30,109 --> 00:02:31,735
trikrát denne som ich kŕmila.

9
00:02:31,777 --> 00:02:34,071
To je príliš veľa.

10
00:02:34,113 --> 00:02:35,698
- Naozaj?
- Áno.

11
00:02:35,739 --> 00:02:37,908
Maximálne raz za deň.

12
00:02:37,950 --> 00:02:40,327
Len troška.

13
00:02:46,000 --> 00:02:48,695
Je 17. apríl 2018.

14
00:02:48,699 --> 00:02:51,130
Som s klientom Homecoming
a odborníkom na rybičky Walterom Cruzom.

15
00:02:51,171 --> 00:02:54,216
Toto je druhý týždeň, druhé sedenie.

16
00:02:54,258 --> 00:02:56,135
Vyplnil som ten hárok.

17
00:02:56,176 --> 00:02:59,096
Áno, nebol som si istý,
ako mám odpovedať na niektoré otázky,

18
00:02:59,138 --> 00:03:01,348
- tak som proste ...
- To je v poriadku.

19
00:03:01,390 --> 00:03:04,560
Dá mi to predstavu o
niektorých vašich zážitkoch.

20
00:03:07,813 --> 00:03:10,566
Čo znamená "Vzkriesenie Titanicu"?

21
00:03:10,608 --> 00:03:13,235
To je zábavný príbeh

22
00:03:13,277 --> 00:03:15,279
o chlapíkovi, s ktorým
sme spolu stolovali, Benji.

23
00:03:15,321 --> 00:03:16,906
Porozprávate mi ho?

........