1
00:00:00,333 --> 00:00:02,085
- Maggie.
- Můj otec,

2
00:00:02,085 --> 00:00:03,753
jí dokáže vrátit život.

3
00:00:05,255 --> 00:00:07,590
Maggie? Promiň.

4
00:00:07,590 --> 00:00:10,009
- V pořádku?
- Jsem živá, takže…

5
00:00:10,760 --> 00:00:11,928
ano?

6
00:00:12,512 --> 00:00:14,472
"Dříve"

7
00:00:14,472 --> 00:00:17,142
Pamatuješ, jak ses ptal,

8
00:00:17,142 --> 00:00:18,685
jestli to dokážeme zastavit?

9
00:00:19,728 --> 00:00:21,271
Všechno zlo na zemi?

10
00:00:27,152 --> 00:00:29,279
S Jackem možná můžeme.

11
00:00:35,160 --> 00:00:36,411
Možná máš pravdu.

12
00:00:36,411 --> 00:00:39,330
A co teda uděláme?

13
00:00:39,330 --> 00:00:40,999
Deane?

14
00:00:40,999 --> 00:00:43,126
Měli jsme dohodu!

15
00:00:45,462 --> 00:00:46,588
Michael.

16
00:00:46,588 --> 00:00:48,047
Díky za tělo.

17
00:00:48,047 --> 00:00:49,883
Oceňuji, že jste přijal mé pozvání.

18
00:00:49,883 --> 00:00:52,844
Jsem vůdce vlkodlačí smečky.

19
00:00:52,844 --> 00:00:55,054
Proč by se o nás zajímal archanděl?

20
00:00:55,054 --> 00:00:57,599
- Není čas splatit vaše dluhy?
- Naše dluhy?

21
00:00:57,599 --> 00:01:00,226
Jsou tu cesty, jak rozšířit vaše…

22
00:01:00,226 --> 00:01:02,061
řekněme talenty.

23
00:01:02,061 --> 00:01:04,272
A tyto cesty jsou…

24
00:01:04,272 --> 00:01:06,316
plně vyzkoušené.

25
........