1
00:00:00,036 --> 00:00:01,937
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:01,973 --> 00:00:03,304
<i>Takže to tu nezavřeš?</i>

3
00:00:03,340 --> 00:00:04,584
Za co?
Máme jen několik

4
00:00:04,609 --> 00:00:07,061
neregistrovaných zbraní
a nezákonných boxerů.

5
00:00:07,097 --> 00:00:08,573
Bob Lee vyfotil ten Semtex.

6
00:00:08,609 --> 00:00:11,351
Nebyl tam. Louče byly prázdné.

7
00:00:11,376 --> 00:00:12,977
Jdi, než se vrátí.

8
00:00:13,002 --> 00:00:14,679
Popřála bych ti štěstí,
ale lhala bych.

9
00:00:14,704 --> 00:00:16,781
- <i>Přesně tak.</i>
- To neuděláš.

10
00:00:17,672 --> 00:00:19,748
Tohle ty chceš.
Dole je žlutý pevný disk

11
00:00:19,784 --> 00:00:21,612
s plány Atlasu.
Nejen ten,

12
00:00:21,637 --> 00:00:22,792
který se týká té karty.

13
00:00:22,817 --> 00:00:25,285
Tohle musí být velitelství
Atlasu, kde mají složky

14
00:00:25,310 --> 00:00:26,989
o všech misích
a pracovnících.

15
00:00:27,025 --> 00:00:28,668
Mám to.
Tátova složka.

16
00:00:28,693 --> 00:00:30,493
<i>Uveďte prosím identifikaci.</i>

17
00:00:30,529 --> 00:00:32,349
<i>Ray Brooks.
Operace Větrný mlýn.</i>

18
00:00:32,374 --> 00:00:34,413
<i>Brooks zabil mého otce.
A já zabiju jeho.</i>

19
00:00:34,438 --> 00:00:36,333
- <i>Jdeme. Hned.</i>
- <i>Musíme vzít ten disk.</i>

20
00:00:39,310 --> 00:00:40,624
Jaký je poslední článek

21
00:00:40,649 --> 00:00:42,711
před absolutní mocí?

22
00:00:42,736 --> 00:00:44,670
- Nejvyšší soud.
- Je to remíza 4 na 4.
........