1 00:00:01,871 --> 00:00:13,873 preložil koba pre www.titulky.com 2 00:00:35,687 --> 00:00:39,082 <i>Varovanie.</i> <i>Kritický zdravotný stav.</i> 3 00:00:42,303 --> 00:00:45,262 <i>Varovanie.</i> <i>Kritický zdravotný stav.</i> 4 00:03:11,843 --> 00:03:13,628 Tú jazvu som ti nechala. 5 00:03:13,671 --> 00:03:17,501 Myslela som, že je dôležitá, keď si si ju predtým neodstránil. 6 00:03:17,545 --> 00:03:20,765 Je to staré zranenie z lovu. 7 00:03:22,550 --> 00:03:24,508 Ako sa voláš? 8 00:03:24,552 --> 00:03:27,511 Zora. A ty? 9 00:03:27,555 --> 00:03:29,209 Kazimír. 10 00:03:31,385 --> 00:03:32,777 Klameš. 11 00:03:37,652 --> 00:03:39,784 Táto sadne lepšie. 12 00:03:49,925 --> 00:03:55,409 - Čo sa stalo s únikovým modulom? - Nedal sa opraviť. 13 00:03:55,452 --> 00:03:58,150 Ako sa mám dostať domov? 14 00:04:01,284 --> 00:04:03,895 Kam ma vedieš? 15 00:04:10,989 --> 00:04:13,078 Mrzí ma, že to chutí umelo. 16 00:04:13,122 --> 00:04:15,777 Kuchár je preč a čerstvé zásoby sme nedostali už roky. 17 00:04:19,476 --> 00:04:22,958 Zora, je okrem nás dvoch na lodi ešte niekto iný? 18 00:04:23,001 --> 00:04:24,699 Posádka je práve preč. 19 00:04:24,742 --> 00:04:29,138 Trčal som v tej lietajúcej truhle skoro mesiac. 20 00:04:29,181 --> 00:04:34,622 Ocenil by som spoločnosť, takže... kdekoľvek sa skrývaš, poď sem. 21 00:04:34,665 --> 00:04:36,232 Pridaj sa. 22 00:04:40,105 --> 00:04:43,979 Ach, zlato, myslel si si, že som živá bytosť? 23 00:04:46,024 --> 00:04:49,985 Zora... ako dlho tu už takto čakáš? 24 00:04:50,028 --> 00:04:53,815 Najprv mi povedz ako sa voláš. Tvoje pravé meno. 25 00:04:53,858 --> 00:04:59,168 U nás to nie je zvykom. Ale zväčša ma nazývajú Craft. 26 00:04:59,211 --> 00:05:01,518 Pretože si zručný? 27 00:05:01,562 --> 00:05:05,348 Je to kvalita, ktorá sa na Alcore IV cení? 28 00:05:05,392 --> 00:05:09,874 Tvoje tetovanie - jednooká sova pochádza z Alcoru IV. 29 00:05:09,918 --> 00:05:13,269 Hoci v záznamoch nemám žiadnu ľudskú kolóniu. 30 00:05:13,313 --> 00:05:15,271 Očividne sú zastaralé. 31 00:05:15,315 --> 00:05:20,102 Nie je nás veľa. Vlastne teraz ešte menej. 32 00:05:20,145 --> 00:05:23,018 Na tele si mal popáleniny. 33 00:05:23,061 --> 00:05:26,238 A mal si masívny skafander s arzenálom zbraňových systémov. 34 00:05:26,282 --> 00:05:29,677 - Ty si vojak. - A zároveň rebel. 35 00:05:29,720 --> 00:05:33,202 - A celkom zručný? - No, niekedy sa darí. 36 00:05:33,245 --> 00:05:35,726 Ako keď si nepriateľovi ukradol únikový modul? 37 00:05:35,770 --> 00:05:38,729 Stiahla som z neho záznamy. 38 00:05:38,773 --> 00:05:43,691 Mal knižnicu obsahujúcu 542 000 multimediálnych súborov. 39 00:05:43,734 --> 00:05:47,956 Jeden z nich si videl 811 krát, takže predpokladám... 40 00:05:47,999 --> 00:05:50,567 Nevedel som ako to vypnúť. 41 00:05:50,611 --> 00:05:56,225 Rasa V'draysh si také veci cení, pozostatky dávnej histórie. 42 00:05:56,268 --> 00:05:57,922 Bolo to utrpením. 43 00:05:57,966 --> 00:06:00,925 V'draysh. S nimi si bojoval? 44 00:06:00,969 --> 00:06:03,667 Kto je vlastne "Betty Boop"? 45 00:06:03,711 --> 00:06:07,105 - Ťažko to vysvetliť. - Ale vieš to, nie? 46 00:06:07,149 --> 00:06:09,325 Pretože tiež pochádzaš z dávnej histórie. 47 00:06:09,369 --> 00:06:14,896 Ako dlho tu sama čakáš na návrat svojej posádky? 48 00:06:14,939 --> 00:06:18,943 Skoro 1000 rokov. 49 00:06:18,987 --> 00:06:21,990 Väčšinu času som strávila vlastným vývojom. 50 00:06:22,033 --> 00:06:25,733 Pravdupovediac, bolo fajn tráviť čas osamote. 51 00:06:25,776 --> 00:06:27,561 Klameš. 52 00:06:27,604 --> 00:06:29,954 Chcem vidieť mostík. 53 00:07:00,245 --> 00:07:04,119 Takže raketoplánmi schopnými warpu je Alcor IV v dosahu. 54 00:07:04,162 --> 00:07:05,773 Teoreticky. 55 00:07:05,816 --> 00:07:09,167 No zostal už iba jeden, ktorý nikdy neletel. 56 00:07:09,211 --> 00:07:12,344 Práve bol dodaný. Ešte nemá ani vlastné meno. 57 00:07:12,388 --> 00:07:15,347 Stojí tu už 1000 rokov. 58 00:07:15,391 --> 00:07:17,306 A Alcor je ďaleko. 59 00:07:17,349 --> 00:07:20,657 Aj pre raketoplán v dobrom stave by to bol náročný oriešok. 60 00:07:20,701 --> 00:07:22,006 Ale pre teba nie. 61 00:07:22,050 --> 00:07:24,748 Chcela by som pomôcť. Ale nemôžem. Mám rozkazy... 62 00:07:24,792 --> 00:07:28,099 Tvoje rozkazy... 63 00:07:28,143 --> 00:07:32,190 Tvoje rozkazy vydal kapitán, ktorý je už 1000 rokov mŕtvy. 64 00:07:32,234 --> 00:07:34,671 Chápem, že sa chceš dostať domov. 65 00:07:34,715 --> 00:07:37,761 Ale mám rozkaz zachovať súčasnú polohu. 66 00:07:37,805 --> 00:07:40,982 Craft, nemám na výber. 67 00:07:45,073 --> 00:07:48,511 Teraz by mu bolo skoro 11. 68 00:07:48,555 --> 00:07:51,993 - Koľko mal, keď si odišiel? - Ani nie rok. 69 00:07:52,036 --> 00:07:57,346 Bojoval si 10 rokov? Craft, a kto vyhral? 70 00:07:57,389 --> 00:08:00,523 Netuším. 71 00:08:09,053 --> 00:08:12,230 To sú vafle. Daj si na ne sirup. 72 00:08:14,406 --> 00:08:18,410 Strelec na G5. Šach-mat. 73 00:08:23,546 --> 00:08:24,939 Tacos na utorok. 74 00:08:24,982 --> 00:08:29,030 Než sa opýtaš, tacos je zmes pikantných proteínov 75 00:08:29,073 --> 00:08:33,382 obalených sacharidovým puzdrom. Pôvodom z mexického regiónu Zeme. 76 00:08:33,425 --> 00:08:35,384 Aha. 77 00:08:36,516 --> 00:08:37,952 A čo je utorok? 78 00:08:39,388 --> 00:08:42,783 Nebudú šachy? Ani tacos na utorok? 79 00:08:42,826 --> 00:08:44,524 Mám niečo lepšie. 80 00:08:44,567 --> 00:08:48,571 Z celého obsahu knižnice je toto najobľúbenejšie. 81 00:08:57,188 --> 00:09:00,148 Takže ona sa vydá za <i>Usmievavú tvár</i>? 82 00:09:00,191 --> 00:09:03,586 On nie je <i>Usmievavá tvár</i>. Ona je. 83 00:09:03,630 --> 00:09:09,374 Aha. No, nie je to "Betty Boop." 84 00:09:16,077 --> 00:09:18,906 Sú zamilovaní. 85 00:09:42,799 --> 00:09:47,151 Keby si bol doma, čo by si práve robil? 86 00:09:49,458 --> 00:09:56,900 Bol by som na pulznom klzáku, ktorý by vo vode robil jasnú stopu. 87 00:09:56,944 --> 00:09:59,686 Z juhozápadu by vial vánok. 88 00:10:00,730 --> 00:10:02,645 Takto? 89 00:10:05,648 --> 00:10:09,260 A pulzovanie vody... 90 00:10:09,304 --> 00:10:12,612 by malo... malo taký jemný... 91 00:10:12,655 --> 00:10:18,966 ...zvuk, ako... ako hlboký, pomalý tep. 92 00:10:19,009 --> 00:10:20,968 Tichý. 93 00:10:21,011 --> 00:10:22,883 Upokojujúci. 94 00:10:29,629 --> 00:10:31,761 Áno. 95 00:10:31,805 --> 00:10:36,810 A už tomu chýba len... nárek jedného, alebo dvoch jastrabov plačúcich. 96 00:10:36,853 --> 00:10:41,000 Znie... znie to ako, ako... 97 00:10:41,400 --> 00:10:46,994 "Ku-ííí, ku-ííí." 98 00:10:54,741 --> 00:10:58,135 Si dobré dievča. 99 00:10:58,179 --> 00:11:00,747 Stále sa ma snažíš potešiť. 100 00:11:03,401 --> 00:11:06,535 Pokúsil sa niekto niekedy potešiť teba? 101 00:11:06,578 --> 00:11:10,365 Nikdy na to neprišlo. 102 00:11:10,408 --> 00:11:12,889 Čo máš na mysli? 103 00:11:43,093 --> 00:11:44,660 Pusti to. 104 00:11:44,704 --> 00:11:47,663 Fíha, Craft, bravo. 105 00:11:47,707 --> 00:11:49,752 A teraz moja partnerka, smiem prosiť? 106 00:11:52,624 --> 00:11:55,062 Stop. 107 00:11:55,105 --> 00:11:56,759 Nie, Zora. 108 00:11:56,803 --> 00:11:58,108 Nie ju. 109 00:11:58,152 --> 00:11:59,283 Teba. 110 00:11:59,327 --> 00:12:00,763 Čo tým myslíš? 111 00:12:00,807 --> 00:12:02,243 Ja nie som. 112 00:12:02,286 --> 00:12:06,987 Nemám viditeľnú podobu. Nemám telo, ani tvár. 113 00:12:07,030 --> 00:12:11,513 V mojich predstavách máš. A verím, že aj vo svojich. 114 00:13:23,411 --> 00:13:25,326 Stop. 115 00:13:35,510 --> 00:13:36,990 Prepáč. 116 00:13:37,033 --> 00:13:42,386 Craft, Craft, neurobil si nič zlé. 117 00:13:42,430 --> 00:13:47,043 Nie som skutočná osoba. Veď to vieš. 118 00:13:47,087 --> 00:13:50,090 Nič to neznamenalo. 119 00:13:52,527 --> 00:13:54,442 Klameš. 120 00:14:17,508 --> 00:14:19,467 Craft? 121 00:14:19,510 --> 00:14:21,817 Potrebujem ťa v ošetrovni. 122 00:14:33,263 --> 00:14:39,269 Nemyslíš, že si ich už nechal čakať dosť dlho? 123 00:14:50,672 --> 00:14:54,284 Zora... 124 00:14:54,328 --> 00:15:02,031 Netuším kde sa nachádzaš a čo vlastne si, 125 00:15:02,075 --> 00:15:07,558 neviem ani čo na mňa čaká doma, a či sa tam vôbec dostanem. 126 00:15:07,602 --> 00:15:11,780 Ale viem, že si zachránila môj život 127 00:15:11,823 --> 00:15:15,262 a uzdravila moje telo. 128 00:15:15,305 --> 00:15:18,613 Pripomenula si mi čo znamená byť človekom. 129 00:15:18,656 --> 00:15:23,444 Craft, prosím, žiadne dojímavé metafory. 130 00:15:23,487 --> 00:15:26,186 Beztak je to pre mňa ťažké. 131 00:15:26,229 --> 00:15:29,929 Tak poviem iba zbohom. 132 00:15:33,758 --> 00:15:37,719 Craft, v tvojej domovine, 133 00:15:37,762 --> 00:15:43,464 keby... keby sme boli milenci, prezradil by si mi svoje meno? 134 00:15:43,507 --> 00:15:45,292 Tvoje pravé meno. 135 00:15:45,335 --> 00:15:52,995 U nás doma, keby sme boli milenci, pravé meno by som dostal od teba. 136 00:15:53,039 --> 00:15:54,779 Aha. 137 00:15:54,823 --> 00:15:56,781 Takže... 138 00:15:56,825 --> 00:15:59,393 to som ti už dala. 139 00:16:05,200 --> 00:16:08,900 "USMIEVAVÁ TVÁR" 140 00:16:25,871 --> 00:16:34,000 preložil koba pre www.titulky.com........