1
00:00:01,871 --> 00:00:13,873
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:35,687 --> 00:00:39,082
<i>Varovanie.</i>
<i>Kritický zdravotný stav.</i>

3
00:00:42,303 --> 00:00:45,262
<i>Varovanie.</i>
<i>Kritický zdravotný stav.</i>

4
00:03:11,843 --> 00:03:13,628
Tú jazvu som ti nechala.

5
00:03:13,671 --> 00:03:17,501
Myslela som, že je dôležitá,
keď si si ju predtým neodstránil.

6
00:03:17,545 --> 00:03:20,765
Je to staré zranenie z lovu.

7
00:03:22,550 --> 00:03:24,508
Ako sa voláš?

8
00:03:24,552 --> 00:03:27,511
Zora. A ty?

9
00:03:27,555 --> 00:03:29,209
Kazimír.

10
00:03:31,385 --> 00:03:32,777
Klameš.

11
00:03:37,652 --> 00:03:39,784
Táto sadne lepšie.

12
00:03:49,925 --> 00:03:55,409
- Čo sa stalo s únikovým modulom?
- Nedal sa opraviť.

13
00:03:55,452 --> 00:03:58,150
Ako sa mám dostať domov?

14
00:04:01,284 --> 00:04:03,895
Kam ma vedieš?

15
00:04:10,989 --> 00:04:13,078
Mrzí ma, že to chutí umelo.

16
00:04:13,122 --> 00:04:15,777
Kuchár je preč a čerstvé zásoby
sme nedostali už roky.

17
00:04:19,476 --> 00:04:22,958
Zora, je okrem nás dvoch
na lodi ešte niekto iný?

18
00:04:23,001 --> 00:04:24,699
Posádka je práve preč.

19
00:04:24,742 --> 00:04:29,138
Trčal som v tej
lietajúcej truhle skoro mesiac.

20
00:04:29,181 --> 00:04:34,622
Ocenil by som spoločnosť, takže...
kdekoľvek sa skrývaš, poď sem.

21
00:04:34,665 --> 00:04:36,232
Pridaj sa.

22
00:04:40,105 --> 00:04:43,979
Ach, zlato, myslel si si,
že som živá bytosť?

23
00:04:46,024 --> 00:04:49,985
Zora...
ako dlho tu už takto čakáš?

24
00:04:50,028 --> 00:04:53,815
Najprv mi povedz ako sa voláš.
Tvoje pravé meno.

25
00:04:53,858 --> 00:04:59,168
U nás to nie je zvykom.
Ale zväčša ma nazývajú Craft.

26
00:04:59,211 --> 00:05:01,518
Pretože si zručný?

27
00:05:01,562 --> 00:05:05,348
Je to kvalita,
ktorá sa na Alcore IV cení?

28
00:05:05,392 --> 00:05:09,874
Tvoje tetovanie - jednooká sova
pochádza z Alcoru IV.

29
00:05:09,918 --> 00:05:13,269
Hoci v záznamoch nemám
žiadnu ľudskú kolóniu.

30
00:05:13,313 --> 00:05:15,271
Očividne sú zastaralé.

31
00:05:15,315 --> 00:05:20,102
Nie je nás veľa.
Vlastne teraz ešte menej.

32
00:05:20,145 --> 00:05:23,018
Na tele si mal popáleniny.

33
00:05:23,061 --> 00:05:26,238
A mal si masívny skafander
s arzenálom zbraňových systémov.

34
00:05:26,282 --> 00:05:29,677
- Ty si vojak.
- A zároveň rebel.

35
00:05:29,720 --> 00:05:33,202
- A celkom zručný?
- No, niekedy sa darí.

36
00:05:33,245 --> 00:05:35,726
Ako keď si nepriateľovi
ukradol únikový modul?

37
00:05:35,770 --> 00:05:38,729
Stiahla som z neho záznamy.

38
00:05:38,773 --> 00:05:43,691
Mal knižnicu obsahujúcu
542 000 multimediálnych súborov.

39
00:05:43,734 --> 00:05:47,956
Jeden z nich si videl 811 krát,
takže predpokladám...

40
00:05:47,999 --> 00:05:50,567
Nevedel som ako to vypnúť.

41
00:05:50,611 --> 00:05:56,225
Rasa V'draysh si také veci cení,
pozostatky dávnej histórie.

42
00:05:56,268 --> 00:05:57,922
Bolo to utrpením.

43
00:05:57,966 --> 00:06:00,925
V'draysh. S nimi si bojoval?

44
00:06:00,969 --> 00:06:03,667
Kto je vlastne "Betty Boop"?

45
00:06:03,711 --> 00:06:07,105
- Ťažko to vysvetliť.
- Ale vieš to, nie?

46
00:06:07,149 --> 00:06:09,325
Pretože
tiež pochádzaš z dávnej histórie.

47
00:06:09,369 --> 00:06:14,896
Ako dlho tu sama čakáš
na návrat svojej posádky?

48
00:06:14,939 --> 00:06:18,943
Skoro 1000 rokov.

49
00:06:18,987 --> 00:06:21,990
Väčšinu času
som strávila vlastným vývojom.

50
00:06:22,033 --> 00:06:25,733
Pravdupovediac,
bolo fajn tráviť čas osamote.

51
00:06:25,776 --> 00:06:27,561
Klameš.

52
00:06:27,604 --> 00:06:29,954
Chcem vidieť mostík.

53
00:07:00,245 --> 00:07:04,119
Takže raketoplánmi
schopnými warpu je Alcor IV v dosahu.

54
00:07:04,162 --> 00:07:05,773
Teoreticky.

55
00:07:05,816 --> 00:07:09,167
No zostal už iba jeden,
ktorý nikdy neletel.

56
00:07:09,211 --> 00:07:12,344
Práve bol dodaný.
Ešte nemá ani vlastné meno.

57
00:07:12,388 --> 00:07:15,347
Stojí tu už 1000 rokov.

58
00:07:15,391 --> 00:07:17,306
A Alcor je ďaleko.

59
00:07:17,349 --> 00:07:20,657
Aj pre raketoplán v dobrom stave
by to bol náročný oriešok.

60
00:07:20,701 --> 00:07:22,006
Ale pre teba nie.

61
00:07:22,050 --> 00:07:24,748
Chcela by som pomôcť.
Ale nemôžem. Mám rozkazy...

62
00:07:24,792 --> 00:07:28,099
Tvoje rozkazy...

63
00:07:28,143 --> 00:07:32,190
Tvoje rozkazy vydal kapitán,
ktorý je už 1000 rokov mŕtvy.

64
00:07:32,234 --> 00:07:34,671
Chápem, že sa chceš dostať domov.

65
00:07:34,715 --> 00:07:37,761
Ale mám rozkaz
zachovať súčasnú polohu.

66
00:07:37,805 --> 00:07:40,982
Craft, nemám na výber.

67
00:07:45,073 --> 00:07:48,511
Teraz by mu bolo skoro 11.

68
00:07:48,555 --> 00:07:51,993
- Koľko mal, keď si odišiel?
- Ani nie rok.

69
00:07:52,036 --> 00:07:57,346
Bojoval si 10 rokov?
Craft, a kto vyhral?

70
00:07:57,389 --> 00:08:00,523
Netuším.

71
00:08:09,053 --> 00:08:12,230
To sú vafle.
Daj si na ne sirup.

72
00:08:14,406 --> 00:08:18,410
Strelec na G5. Šach-mat.

73
00:08:23,546 --> 00:08:24,939
Tacos na utorok.

74
00:08:24,982 --> 00:08:29,030
Než sa opýtaš, tacos
je zmes pikantných proteínov

75
00:08:29,073 --> 00:08:33,382
obalených sacharidovým puzdrom.
Pôvodom z mexického regiónu Zeme.

76
00:08:33,425 --> 00:08:35,384
Aha.

77
00:08:36,516 --> 00:08:37,952
A čo je utorok?

78
00:08:39,388 --> 00:08:42,783
Nebudú šachy?
Ani tacos na utorok?

79
00:08:42,826 --> 00:08:44,524
Mám niečo lepšie.

80
00:08:44,567 --> 00:08:48,571
Z celého obsahu knižnice
je toto najobľúbenejšie.

81
00:08:57,188 --> 00:09:00,148
Takže ona sa vydá za <i>Usmievavú tvár</i>?

82
00:09:00,191 --> 00:09:03,586
On nie je <i>Usmievavá tvár</i>.
Ona je.

83
00:09:03,630 --> 00:09:09,374
Aha.
No, nie je to "Betty Boop."

84
00:09:16,077 --> 00:09:18,906
Sú zamilovaní.

85
00:09:42,799 --> 00:09:47,151
Keby si bol doma,
čo by si práve robil?

86
00:09:49,458 --> 00:09:56,900
Bol by som na pulznom klzáku,
ktorý by vo vode robil jasnú stopu.

87
00:09:56,944 --> 00:09:59,686
Z juhozápadu by vial vánok.

88
00:10:00,730 --> 00:10:02,645
Takto?

89
00:10:05,648 --> 00:10:09,260
A pulzovanie vody...

90
00:10:09,304 --> 00:10:12,612
by malo... malo taký jemný...

91
00:10:12,655 --> 00:10:18,966
...zvuk, ako...
ako hlboký, pomalý tep.

92
00:10:19,009 --> 00:10:20,968
Tichý.

93
00:10:21,011 --> 00:10:22,883
Upokojujúci.

94
00:10:29,629 --> 00:10:31,761
Áno.

95
00:10:31,805 --> 00:10:36,810
A už tomu chýba len... nárek jedného,
alebo dvoch jastrabov plačúcich.

96
00:10:36,853 --> 00:10:41,000
Znie... znie to ako, ako...

97
00:10:41,400 --> 00:10:46,994
"Ku-ííí, ku-ííí."

98
00:10:54,741 --> 00:10:58,135
Si dobré dievča.

99
00:10:58,179 --> 00:11:00,747
Stále sa ma snažíš potešiť.

100
00:11:03,401 --> 00:11:06,535
Pokúsil sa niekto niekedy potešiť teba?

101
00:11:06,578 --> 00:11:10,365
Nikdy na to neprišlo.

102
00:11:10,408 --> 00:11:12,889
Čo máš na mysli?

103
00:11:43,093 --> 00:11:44,660
Pusti to.

104
00:11:44,704 --> 00:11:47,663
Fíha, Craft, bravo.

105
00:11:47,707 --> 00:11:49,752
A teraz moja partnerka,
smiem prosiť?

106
00:11:52,624 --> 00:11:55,062
Stop.

107
00:11:55,105 --> 00:11:56,759
Nie, Zora.

108
00:11:56,803 --> 00:11:58,108
Nie ju.

109
00:11:58,152 --> 00:11:59,283
Teba.

110
00:11:59,327 --> 00:12:00,763
Čo tým myslíš?

111
00:12:00,807 --> 00:12:02,243
Ja nie som.

112
00:12:02,286 --> 00:12:06,987
Nemám viditeľnú podobu.
Nemám telo, ani tvár.

113
00:12:07,030 --> 00:12:11,513
V mojich predstavách máš.
A verím, že aj vo svojich.

114
00:13:23,411 --> 00:13:25,326
Stop.

115
00:13:35,510 --> 00:13:36,990
Prepáč.

116
00:13:37,033 --> 00:13:42,386
Craft, Craft, neurobil si nič zlé.

117
00:13:42,430 --> 00:13:47,043
Nie som skutočná osoba. Veď to vieš.

118
00:13:47,087 --> 00:13:50,090
Nič to neznamenalo.

119
00:13:52,527 --> 00:13:54,442
Klameš.

120
00:14:17,508 --> 00:14:19,467
Craft?

121
00:14:19,510 --> 00:14:21,817
Potrebujem ťa v ošetrovni.

122
00:14:33,263 --> 00:14:39,269
Nemyslíš, že si ich
už nechal čakať dosť dlho?

123
00:14:50,672 --> 00:14:54,284
Zora...

124
00:14:54,328 --> 00:15:02,031
Netuším kde sa nachádzaš
a čo vlastne si,

125
00:15:02,075 --> 00:15:07,558
neviem ani čo na mňa čaká doma,
a či sa tam vôbec dostanem.

126
00:15:07,602 --> 00:15:11,780
Ale viem, že si zachránila môj život

127
00:15:11,823 --> 00:15:15,262
a uzdravila moje telo.

128
00:15:15,305 --> 00:15:18,613
Pripomenula si mi
čo znamená byť človekom.

129
00:15:18,656 --> 00:15:23,444
Craft, prosím,
žiadne dojímavé metafory.

130
00:15:23,487 --> 00:15:26,186
Beztak je to pre mňa ťažké.

131
00:15:26,229 --> 00:15:29,929
Tak poviem iba zbohom.

132
00:15:33,758 --> 00:15:37,719
Craft, v tvojej domovine,

133
00:15:37,762 --> 00:15:43,464
keby... keby sme boli milenci,
prezradil by si mi svoje meno?

134
00:15:43,507 --> 00:15:45,292
Tvoje pravé meno.

135
00:15:45,335 --> 00:15:52,995
U nás doma, keby sme boli milenci,
pravé meno by som dostal od teba.

136
00:15:53,039 --> 00:15:54,779
Aha.

137
00:15:54,823 --> 00:15:56,781
Takže...

138
00:15:56,825 --> 00:15:59,393
to som ti už dala.

139
00:16:05,200 --> 00:16:08,900
"USMIEVAVÁ TVÁR"

140
00:16:25,871 --> 00:16:34,000
preložil koba
pre www.titulky.com

........