1
00:00:07,384 --> 00:00:11,820
Bratři a sestry,
hle, odhalím vám tajemství.

2
00:00:12,346 --> 00:00:14,690
Ne všichni zemřeme,

3
00:00:15,310 --> 00:00:17,366
ale všichni budeme proměněni,

4
00:00:17,745 --> 00:00:22,023
naráz, v okamžiku,
až se naposled ozve polnice.

5
00:00:23,254 --> 00:00:25,124
Až zazní,

6
00:00:25,588 --> 00:00:28,867
mrtví budou vzkříšeni
k nepomíjitelnosti

7
00:00:29,415 --> 00:00:31,250
a my živí proměněni.

8
00:00:33,502 --> 00:00:35,101
Všemocný Bože,

9
00:00:35,739 --> 00:00:39,484
vzpomeň na milost, jíž jsi poctil
svou pokornou služebnici.

10
00:00:40,417 --> 00:00:44,717
Modlíme se, abys ji přijal
do svého dómu mezi svaté.

11
00:00:45,013 --> 00:00:48,593
Odevzdáváme ti naši sestru
k poslednímu odpočinku,

12
00:00:48,774 --> 00:00:52,027
nezapomeň tak na nás,
jež truchlíme ztrátou milované,

13
00:00:52,258 --> 00:00:55,015
a poskytni nám útěchu

14
00:00:55,877 --> 00:00:59,983
skrze Ježíše, našeho pána, amen.

15
00:01:00,227 --> 00:01:01,812
Amen.

16
00:01:49,192 --> 00:01:53,137
- Mohu se svést s vámi,
paní prezidentko? - Jistě.

17
00:02:04,219 --> 00:02:06,546
HOUSE OF CARDS
6x04 - Chapter 69

18
00:02:06,639 --> 00:02:10,188
Překlad: Lucifrid, gongis
Korekce: Lucifrid, KevSpa

19
00:02:10,288 --> 00:02:12,796
www.edna.cz/house-of-cards

20
00:03:46,093 --> 00:03:47,788
Oslovil vás?

21
00:03:49,122 --> 00:03:50,661
Kdo?

22
00:03:51,189 --> 00:03:52,819
Petrov.

23
00:03:55,178 --> 00:03:56,928
........