1
00:00:01,000 --> 00:00:07,000
Nasledujúci program nemusí byť vhodný pre každého diváka.
Konajte podľa vlastného uváženia.

2
00:00:28,394 --> 00:00:29,529
Nervózna?

3
00:00:30,596 --> 00:00:31,697
Pojeb sa.

4
00:00:31,730 --> 00:00:33,766
Senátorova dcéra práve
dovŕšila desať rokov, Pierceová.

5
00:00:33,800 --> 00:00:36,302
Tak si radšej opláchni ústa,
predtým, ako sa s ňou stretneš.

6
00:00:36,335 --> 00:00:38,270
Som jej ochranka, nie opatrovateľka.

7
00:00:38,303 --> 00:00:39,838
Ochranka, žijúca s ňou.

8
00:00:39,872 --> 00:00:43,142
V podstate sme na najbližšie tri mesiace
k nim prilepení.

9
00:00:43,175 --> 00:00:45,044
Takže žiadne vulgárnosti, prosím.

10
00:00:45,077 --> 00:00:47,279
Do riti!

11
00:00:45,077 --> 00:00:47,279
- Kecy.
- Je to tak.

12
00:00:47,313 --> 00:00:49,349
Všetkého sa teraz zbav.

13
00:00:50,182 --> 00:00:52,418
Strašne ťa neznášam.

14
00:00:52,451 --> 00:00:55,755
"Ďakujem pekne, Mike,
že si mi zohnal túto prácu.

15
00:00:56,656 --> 00:00:58,891
Už som sa doma šla zblázniť ..."

16
00:00:58,924 --> 00:01:00,360
Nešla som sa zblázniť.

17
00:01:04,229 --> 00:01:05,598
Len som mala dovolenku.

18
00:01:22,682 --> 00:01:24,217
Pán Gore, teší ma.

19
00:01:24,282 --> 00:01:25,217
Podobne, pane.

20
00:01:25,250 --> 00:01:26,852
A vy musíte byť slečna Toureová.

21
00:01:26,886 --> 00:01:28,888
Je mi cťou spoznať vás, madam.

22
00:01:28,921 --> 00:01:31,390
Prečo sa so mnou takto rozprávate?
Ja nie som senátor.

23
00:01:34,093 --> 00:01:36,028
Moja partnerka, Lana Pierceová.

24
........