1
00:00:17,446 --> 00:00:19,780
To je náš cíl? Banka?

2
00:00:19,783 --> 00:00:22,500
Creed Financial financuje otroctví
mutantů od padesátých let.

3
00:00:22,516 --> 00:00:25,671
Zaútočíme na tohle místo
a inspirujeme celou armádu.

4
00:00:26,250 --> 00:00:27,914
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

5
00:00:27,942 --> 00:00:31,772
Ti lidé, co útočili, někoho odvedli.
Víte, kdo to byl?

6
00:00:31,789 --> 00:00:33,765
Myslím, že se jmenovala Rebecca.

7
00:00:33,808 --> 00:00:36,241
Mysleli jsme si,
že je pod sedativy, ale nebyla.

8
00:00:39,972 --> 00:00:41,964
<i>- Platí ve čtvrtek ta večeře?
- Nemůžu se dočkat.</i>

9
00:00:41,996 --> 00:00:42,925
<i>To já taky.</i>

10
00:00:44,372 --> 00:00:46,339
Schováváš se tam nahoře.

11
00:00:46,574 --> 00:00:48,636
Nikdy neskrývej to, kým jsi.

12
00:00:49,474 --> 00:00:52,979
Možná bych je zvládnul.
Je to naše jediná šance.

13
00:00:56,502 --> 00:00:59,986
Úřady sundaly celou stanici.
Největší mutantský zátah za celé roky.

14
00:01:00,066 --> 00:01:01,433
Jsi teď jedním z nás, bratře.

15
00:01:04,839 --> 00:01:07,651
- Proboha.
- Nemůžu to zastavit.

16
00:01:13,263 --> 00:01:15,365
CHICAGO, ILLINOIS
PŘED OSMI LETY

17
00:01:15,388 --> 00:01:16,803
Tak poslouchejte.

18
00:01:16,805 --> 00:01:21,107
Hodně z vás mluvilo o té situaci
na jedenácté avenue.

19
00:01:21,109 --> 00:01:24,110
Mutantím rodinám
neobnovují smlouvy.

20
00:01:24,112 --> 00:01:28,973
Jediní, kteří obnovení dostali,
jsou rodiny bez X-genu.

21
00:01:29,549 --> 00:01:32,919
Musíme těm novým dát najevo,
že tohle je naše čtvrť.

22
00:01:32,921 --> 00:01:35,538
Že si musí najít
........