1
00:00:06,802 --> 00:00:08,502
V minulých dílech Van Helsing...

2
00:00:08,738 --> 00:00:09,770
Same.

3
00:00:11,674 --> 00:00:14,408
Teď je z tebe myš.

4
00:00:14,477 --> 00:00:17,345
Jsem tvá budoucnost.

5
00:00:19,382 --> 00:00:21,082
Jsi jiná.

6
00:00:21,150 --> 00:00:22,683
Nová síla.

7
00:00:22,752 --> 00:00:24,429
Nemůžou tu zůstat.

8
00:00:24,454 --> 00:00:26,211
Nejsou tu žádné zásoby ani žádná ochranka.

9
00:00:26,236 --> 00:00:28,021
- Takže co uděláme?
- Denver.

10
00:00:28,591 --> 00:00:30,053
Měla by to být bezpečná zóna

11
00:00:30,078 --> 00:00:31,659
Sami to tam nikdy nezvládneme.

12
00:00:31,728 --> 00:00:33,365
Ale jo, zvládnete.

13
00:00:33,863 --> 00:00:35,730
Protože vás tam vezmu.

14
00:00:35,798 --> 00:00:37,703
Jsem Felix.

15
00:00:41,083 --> 00:00:43,471
Tahle nová síla, kterou mám. Dám ti ji.

16
00:00:43,539 --> 00:00:45,606
Dám ji vám všem.

17
00:00:45,675 --> 00:00:49,443
A společně bude Sesterstvo vládnout.

18
00:00:57,897 --> 00:01:01,632
A i když je to jiné a nepravidelné.

19
00:01:01,952 --> 00:01:03,986
Není to také proti tomu, kdo jsme

20
00:01:04,011 --> 00:01:05,598
a v co věříme.

21
00:01:06,297 --> 00:01:10,631
Svou oddanost k tomuto řádu
ukázal mnohokrát.

22
00:01:10,700 --> 00:01:13,113
I jeho oddanost ke mě.

23
00:01:13,759 --> 00:01:16,804
Nebýt jeho, možná bych tu dnes ani nebyla.

24
00:01:16,873 --> 00:01:20,807
Tak se vás ptám, vyzývám vás.

25
00:01:21,444 --> 00:01:25,948
........