1
00:00:14,833 --> 00:00:20,833
S11E07 PRÁSK!
WWW.DOCTORWHO.SCIFI-GUIDE.NET

2
00:00:37,740 --> 00:00:39,699
- Držte sa!
- Veď sa držíme!

3
00:00:39,709 --> 00:00:41,659
Tak sa držte pevnejšie!

4
00:00:41,669 --> 00:00:44,819
- Nedá sa zabrániť turbulenciám?
- Vyhýbam sa niečomu.

5
00:00:44,829 --> 00:00:47,139
Stále sa nevyznám
v nových systémoch!

6
00:00:47,149 --> 00:00:49,900
- Čo je to?
- Nie! Stále ide po nás!

7
00:00:50,940 --> 00:00:53,259
To je telepulz.

8
00:00:55,060 --> 00:00:57,500
Čo je to?!

9
00:01:02,860 --> 00:01:04,579
<i>Zásielka pre Doktorku.</i>

10
00:01:04,589 --> 00:01:06,419
To je práskar!

11
00:01:06,429 --> 00:01:08,179
- Čože?
- Práskar.

12
00:01:08,189 --> 00:01:10,979
Už len vydávaš zvuky.

13
00:01:10,989 --> 00:01:12,659
<i>Zásielka doručená.</i>

14
00:01:12,669 --> 00:01:16,459
<i>A nezabudnite,
nakupujte do prasknutia!</i>

15
00:01:25,820 --> 00:01:28,060
Vesmírny poštár.
Už som videl všetko.

16
00:01:28,520 --> 00:01:30,040
Zásielkoboti.

17
00:01:30,780 --> 00:01:33,173
Prásk je najväčšia
dodávková firma v galaxii.

18
00:01:33,183 --> 00:01:37,019
Niečo som si objednala?
Muselo to byť veľmi dávno.

19
00:01:39,260 --> 00:01:40,400
Čo vy na to?

20
00:01:41,060 --> 00:01:42,539
Sedí mi?

21
00:01:42,549 --> 00:01:43,979
Štýlové.

22
00:01:43,989 --> 00:01:47,099
Kukajte, používajú
aj bublinkovú fóliu.

23
........