1
00:00:00,100 --> 00:00:02,045
THE CROWN
2x06 - Vergangenheit

2
00:00:02,170 --> 00:00:04,951
Překlad: téčko171
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:05,060 --> 00:00:06,885
www.edna.cz/the-crown

4
00:00:34,188 --> 00:00:37,733
DURYNSKÝ LES
NĚMECKO, 1945

5
00:00:46,368 --> 00:00:48,304
Jak daleko ještě, Loeschi?

6
00:00:49,827 --> 00:00:51,445
Rovně.

7
00:01:01,824 --> 00:01:03,535
Zastavte, vojíne.

8
00:01:03,648 --> 00:01:05,381
Stop.

9
00:01:06,048 --> 00:01:07,912
Vemte si lopaty.

10
00:01:10,265 --> 00:01:12,271
Kudy, Loeschi?

11
00:01:16,041 --> 00:01:17,740
Rozprostřete se.

12
00:01:49,801 --> 00:01:51,372
Tady.

13
00:01:54,248 --> 00:01:55,840
Kopejte.

14
00:02:17,127 --> 00:02:18,740
Něco tu máme.

15
00:03:07,224 --> 00:03:10,248
HRAD MARBURG

16
00:03:18,960 --> 00:03:20,551
Tady to je.

17
00:03:43,928 --> 00:03:45,688
Co žádá výměnou?

18
00:03:45,887 --> 00:03:48,087
Svobodu v jím vybrané zemi.

19
00:03:48,184 --> 00:03:51,707
A štědrou rentu do konce života.

20
00:03:56,323 --> 00:03:58,354
Nejdřív si prohlédneme materiál.

21
00:04:03,477 --> 00:04:05,231
Nechte to přeložit.

22
00:04:06,596 --> 00:04:10,323
MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ, LONDÝN

23
00:05:17,272 --> 00:05:19,699
- Neumíte klepat?
- Pane.

24
00:05:41,260 --> 00:05:43,274
Mohu vám pomoci, pánové?

........