1
00:01:43,064 --> 00:01:48,836
<i>"Viděl jsi je, hraješ s nima"
ušklíbl se ten hrubián.</i>

2
00:01:51,176 --> 00:01:54,437
<i>Balada o Buster Scruggsovi</i>

3
00:01:58,034 --> 00:02:01,504
? Celý den sám v pustině ?

4
00:02:01,830 --> 00:02:04,920
? Bez kapičky vody ?

5
00:02:05,583 --> 00:02:08,503
? Studené vody ?

6
00:02:10,213 --> 00:02:13,973
? Starý Dan a já jako troud vysušení?

7
00:02:14,050 --> 00:02:17,390
? Je slyšet naše volání ?

8
00:02:17,470 --> 00:02:19,470
? Po té troše vody ?

9
00:02:21,391 --> 00:02:26,191
?Studené, čisté vody ?

10
00:02:28,523 --> 00:02:31,533
? Dane, vidíš ten strom zelený ?

11
00:02:31,609 --> 00:02:33,359
? Kde voda pramení ?

12
00:02:33,444 --> 00:02:36,454
? A zkrátí naše čekání ?

13
00:02:38,658 --> 00:02:42,038
? Noci studené jsou a já jsem bloud ?

14
00:02:42,120 --> 00:02:45,460
? Každá hvězda je jak studna s vodou ?

15
00:02:46,207 --> 00:02:49,247
?Studenou vodou ?

16
00:02:51,045 --> 00:02:54,585
? Ale s úsvitem se probudím
a pozdravím tě zíváním ?

17
00:02:54,674 --> 00:02:59,514
? A půjdu zase za vodou ?

18
00:02:59,596 --> 00:03:01,846
? Vodou, vodou, vodou... ?

19
00:03:02,015 --> 00:03:06,515
? Studenou, čistou vodou ?

20
00:03:06,603 --> 00:03:08,733
? Vodou, vodou, vodou... ?

21
00:03:08,813 --> 00:03:10,403
? Pěkně šlapej Dane dál ?

22
00:03:10,481 --> 00:03:13,941
? Neposlouchej jeho žal,
čert aby ho vzal ?

23
00:03:14,027 --> 00:03:16,907
? A místo vody jenom písek by nám dal ?

24
00:03:16,988 --> 00:03:19,408
? Vody, vody, vody... ?

25
........