1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
<i><b>SK překlad mindhunter29</b></i>

2
00:00:07,000 --> 00:00:13,000
<i><b>CZ překlad wauhells</b></i>

3
00:01:12,900 --> 00:01:16,230
<i>Císaře Tchaj-cunga
z dynastie Tchang nazývali Bohem války.</i>

4
00:01:16,400 --> 00:01:20,230
<i>Při napadení království
Kogurjo vedl dvěstě tisíc vojáků.</i>

5
00:01:20,600 --> 00:01:26,210
<i>Mnoho pevností podél hranice</i>

6
00:01:26,270 --> 00:01:29,180
<i>Tchaj-cungovi okamžitě podlehlo.</i>

7
00:01:31,020 --> 00:01:34,729
<i>Generál Jon Käsomun z Kogurji
vyslal stopadesát tisíc mužů,</i>

8
00:01:34,730 --> 00:01:38,230
<i>aby čelili
Tchaj-cungovi u hory Jupil.</i>

9
00:01:39,830 --> 00:01:44,740
<i>Záležel na tom osud Kogurji.</i>

10
00:02:00,100 --> 00:02:02,930
Kadeti, nezaostávejte!

11
00:02:13,680 --> 00:02:19,000
<i>BOJIŠTĚ U HORY JUPIL</i>

12
00:02:26,660 --> 00:02:28,530
<i>Lukostřelci!</i>

13
00:02:30,830 --> 00:02:32,230
<i>Pal!</i>

14
00:03:01,560 --> 00:03:03,200
<i>Štíty!</i>

15
00:03:36,230 --> 00:03:42,230
Kogurjská vojenská
jízda má vysokou morálku.

16
00:03:45,970 --> 00:03:48,040
Co jsem vám říkal?

17
00:03:48,480 --> 00:03:51,240
Bohové Kogurji nás neopustí!

18
00:04:19,990 --> 00:04:25,029
Vaše veličenstvo, když to takhle půjde
dál, naše armáda bude zničená.

19
00:04:25,030 --> 00:04:29,270
Ne, svoje pozice udrží.

20
00:04:33,440 --> 00:04:35,610
<i>Neustupujte!</i>

21
00:04:39,980 --> 00:04:41,550
<i>Neustupujte!</i>

22
00:04:44,350 --> 00:04:46,620
<i>Pobijte je!</i>

23
00:04:49,890 --> 00:04:51,660
Útok!

24
00:04:55,230 --> 00:04:56,590
........