1
00:00:00,111 --> 00:00:03,901
Zóna soumraku S05E06
Živá panenka

2
00:00:03,901 --> 00:00:06,308
přeložila Martina

3
00:00:17,024 --> 00:00:20,400
Odemykáte tyto dveře
klíčem představivosti,

4
00:00:20,400 --> 00:00:22,049
za nimi leží jiná dimenze,

5
00:00:22,244 --> 00:00:24,828
dimenze zvuků,

6
00:00:24,863 --> 00:00:26,714
dimenze obrazů

7
00:00:26,749 --> 00:00:28,582
a dimenze myšlenek.

8
00:00:28,617 --> 00:00:32,349
Vcházíte do dimenze
stínů i hmoty,

9
00:00:32,349 --> 00:00:33,986
věcí i myšlenek.

10
00:00:33,986 --> 00:00:36,724
Právě jste vešli
do Zóny soumraku.

11
00:00:56,061 --> 00:00:57,947
Christie.

12
00:00:57,982 --> 00:01:01,606
Zlatíčko, běž s tím dárkem nahoru.

13
00:01:01,606 --> 00:01:03,702
Nemůžu ho ukázat tátovi?

14
00:01:03,737 --> 00:01:04,954
Teď ne.

15
00:01:04,989 --> 00:01:06,205
Ano?

16
00:01:06,240 --> 00:01:08,707
Ano, mami.

17
00:01:14,640 --> 00:01:15,622
Ahoj.

18
00:01:15,622 --> 00:01:16,687
Ahoj, tati.

19
00:01:16,687 --> 00:01:17,906
Co jste koupili?

20
00:01:17,906 --> 00:01:19,126
Nic moc.

21
00:01:19,126 --> 00:01:20,234
Běž, Christie.

22
00:01:20,234 --> 00:01:21,065
Počkej.

23
00:01:21,106 --> 00:01:21,688
Co to tam máš?

24
00:01:22,322 --> 00:01:23,573
Jen panenku, Erichu.

........