1
00:00:00,000 --> 00:00:01,827
Podľa môjho brata
môžeš byť zachránený.

2
00:00:01,829 --> 00:00:03,863
- Ty tomu neveríš.
- Nie.

3
00:00:03,865 --> 00:00:06,665
A keď príde na to
zabiť ťa, urobím to ja.

4
00:00:06,867 --> 00:00:08,667
VTEDY

5
00:00:08,702 --> 00:00:09,969
Nie.

6
00:00:11,172 --> 00:00:12,871
Potrebujem len tvoju moc.

7
00:00:16,844 --> 00:00:20,596
Viem, že to musí byť bez tvojej
moci ťažké, ale zvládneš to.

8
00:00:23,768 --> 00:00:25,884
- Bol si dobrý.
- Mal som pravdu.

9
00:00:25,886 --> 00:00:27,052
Niekedy si dosť múdry.

10
00:00:31,371 --> 00:00:32,487
Jack?!

11
00:00:33,907 --> 00:00:37,242
Nerozumiem, ako mohol
Lucifer zomrieť a ja žiť...

12
00:00:39,362 --> 00:00:42,196
...ako som mohol Lucifera
nechať, aby ma posadol.

13
00:00:42,198 --> 00:00:43,548
Cítil si veľkú bolesť.

14
00:00:43,550 --> 00:00:45,533
Zistím, kto zabil moju rodinu.

15
00:00:45,535 --> 00:00:49,421
Myslel som, že som niečo
videl, ale mýlil som sa.

16
00:00:49,423 --> 00:00:52,607
- Nič neviem.
- Myslím, že vieš.

17
00:00:52,609 --> 00:00:54,209
TERAZ

18
00:00:56,013 --> 00:00:59,481
Viem, že mám problém.

19
00:00:59,483 --> 00:01:04,102
Niežeby som toto
chcel robiť, dobre? Musím.

20
00:01:04,104 --> 00:01:06,888
Viem, že by som mal prestať.

21
00:01:06,890 --> 00:01:10,391
Ide len o to, že...

22
00:01:10,393 --> 00:01:15,563
tie pocity potom...

23
00:01:15,565 --> 00:01:18,700
........