1
00:00:52,584 --> 00:00:56,702
EBERSWALDSKÝ PŘECHOD,
ZÁPADNÍ BERLÍN, 9. 11. 1989

2
00:02:10,839 --> 00:02:13,748
J37.

3
00:02:21,130 --> 00:02:24,186
Já zpátky nepůjdu.

4
00:02:26,459 --> 00:02:30,504
Je to moje šance! Jdu na Západ.

5
00:02:37,772 --> 00:02:40,890
MINISTERSTVO STÁTNÍ
BEZPEČNOSTI, VÝCH. BERLÍN

6
00:02:48,241 --> 00:02:50,441
PŘÍSNĚ TAJNÉ

7
00:03:44,631 --> 00:03:46,674
Pojďte se mnou.

8
00:03:47,717 --> 00:03:49,886
Kam mě vedete?

9
00:04:29,498 --> 00:04:33,534
Počkat. Kam jdete? Zabijou mě!

10
00:04:34,587 --> 00:04:37,757
Pusťte mě ven! Nenechávejte mě tu!

11
00:05:00,623 --> 00:05:01,770
DIVER

12
00:05:17,348 --> 00:05:20,487
-Stát!
-Divere.

13
00:05:21,550 --> 00:05:24,606
-Nedostanete ho.
-Je konec, Nikolaji.

14
00:05:24,626 --> 00:05:27,713
Pro nás ne. Nikdy.

15
00:05:54,886 --> 00:05:56,940
Kdo jste?

16
00:06:46,959 --> 00:06:49,159
Henrik by se rána nedožil.

17
00:06:49,180 --> 00:06:53,288
KGB by mu radši podřízla krk,
než by ho pustila.

18
00:07:00,504 --> 00:07:03,726
Tak jo. Půjdeme domů. Pojďte.

19
00:07:04,779 --> 00:07:07,949
Ale vrátil se do Estonska.

20
00:07:07,969 --> 00:07:11,942
Estonský Mandela. Vypudil Sověty,

21
00:07:11,963 --> 00:07:16,238
vyhlásil nezávislost,
dovedl Estonsko ke svobodě.

22
00:07:17,260 --> 00:07:21,420
Té noci riskoval Diver
svůj život na Henrikovu záchranu.

23
00:07:21,754 --> 00:07:26,019
Ale měl i vlastní zájmy.
O tom více později.

........