1
00:00:56,710 --> 00:00:58,730
Tak ať to máme za sebou.

2
00:00:59,110 --> 00:01:01,200
Můžeme počkat.

3
00:01:02,970 --> 00:01:06,200
- Nejdříve ho pohřbíme.
- Dohodli jsme se, že až nás

4
00:01:06,240 --> 00:01:10,370
dovezeš na místo, tak budeme
mluvit. Polož své otázky.

5
00:01:20,370 --> 00:01:22,440
<i>Kvůli čemu jste
se ocitli v této situaci?</i>

6
00:01:25,860 --> 00:01:27,860
<i>Na to není jednoduchá odpověď.</i>

7
00:01:28,710 --> 00:01:31,910
Někdy jsou takové
odpovědi ty nejlehčí.

8
00:01:37,150 --> 00:01:39,170
<i>Byl tu jeden den,</i>

9
00:01:42,660 --> 00:01:47,350
<i>kdy jsme mohli
tomuto všemu zabránit.</i>

10
00:01:50,170 --> 00:01:52,200
<i>Od toho se odpíchnem.</i>

11
00:01:52,750 --> 00:01:54,800
<i>Povězte mi o tom dni.</i>

12
00:01:57,460 --> 00:02:01,370
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

13
00:02:07,930 --> 00:02:12,400
<i>přeložil Xavik</i>

14
00:02:34,130 --> 00:02:36,950
<i>Kdy jste se s nimi poprvé setkali?</i>

15
00:02:37,500 --> 00:02:39,530
<i>Před několika týdny.</i>

16
00:02:58,930 --> 00:03:02,970
<i>Začali jsme jíst to,
co jsme dávali dobytku.</i>

17
00:03:03,330 --> 00:03:05,700
Jedla jsi někdy něco takovýho?

18
00:03:06,750 --> 00:03:11,370
<i>Řeknu ti, že to je něco,
na co si časem zvykneš.</i>

19
00:03:15,950 --> 00:03:17,810
V pohodě?

20
00:03:20,440 --> 00:03:22,410
Dobrý.

21
00:03:25,930 --> 00:03:29,190
- Dovol mi ti to vylepšit.
- Ne, šetři s tím.

22
00:03:29,240 --> 00:03:32,730
- Je to náš poslední.
- Jo, až budou lepší palačinky.

23
00:03:35,950 --> 00:03:39,150
- Až se zlepší situace.
........