1
00:00:19,350 --> 00:00:21,130
<i>Johne.</i>

2
00:00:23,640 --> 00:00:25,670
Zůstaň při vědomí, dobře?

3
00:00:27,150 --> 00:00:30,640
Přečetl jsem si tvůj vzkaz.

4
00:00:40,530 --> 00:00:42,420
Vezmeme ho sem.

5
00:01:03,310 --> 00:01:06,870
- Je hned tady. - Je jen jedna
z nich. Všechny je dostaneme.

6
00:01:12,350 --> 00:01:14,350
Přišel jsem s ním.

7
00:01:15,910 --> 00:01:17,780
Jsem jeho kamarád.

8
00:01:17,840 --> 00:01:20,400
Dobře. Mohu dojít
pro zdravotnické potřeby.

9
00:01:20,440 --> 00:01:23,840
- Budu tu s ním.
- Vrátím se. - Vím, že ano.

10
00:01:37,640 --> 00:01:39,710
Za autobusem!

11
00:01:45,550 --> 00:01:47,550
Pojď, pojď.

12
00:01:48,400 --> 00:01:50,730
- Řekls, že je zvládnem.
- Spletl jsem se.

13
00:01:50,980 --> 00:01:53,310
Musíme odsud zmizet. Rychle!

14
00:02:16,470 --> 00:02:18,400
Kryj mě.

15
00:02:20,380 --> 00:02:22,640
Stůj, potřebuju lékárničku.

16
00:02:22,710 --> 00:02:25,620
- Ne! Musíme odsud zmizet!
- Prosím!

17
00:02:26,670 --> 00:02:29,800
Proboha, Naomi! Myslel
jsem, žes to hodila za hlavu!

18
00:02:56,440 --> 00:02:59,840
- Přijali jsme tě k nám.
- Ne! Není to tak, jak si...

19
00:02:59,910 --> 00:03:02,110
Dali jsme ti domov!

20
00:03:02,130 --> 00:03:04,270
A tys nám ho vza...

21
00:03:08,800 --> 00:03:11,730
Tady mu nemohu pomoci.
Musíme ho vzít někam jinam.

22
00:03:11,800 --> 00:03:15,380
- Kam? - Vím o jednom místě,
ale musíme ho odsud nějak dostat.

23
00:03:35,780 --> 00:03:37,710
Omlouvám se.
........