1
00:00:50,912 --> 00:00:58,240
Titulky 4.12.2018
Andrea1717

2
00:01:09,072 --> 00:01:15,840
RUMUNSKO
1. január 2016

3
00:01:34,375 --> 00:01:38,000
TAJOMSTVO
ZNOVU

4
00:01:40,500 --> 00:01:42,458
Tajomstvá sú nepriateľmi lásky.

5
00:01:43,666 --> 00:01:47,416
Za to, že som to pochopil,
som zaplatil priveľkú cenu.

6
00:01:49,500 --> 00:01:50,791
Rumunsko

7
00:01:51,458 --> 00:01:53,000
Už sme tu predtým boli.

8
00:01:53,583 --> 00:01:54,833
Shaina a ja.

9
00:01:55,375 --> 00:01:56,583
Tu sme sa stretli.

10
00:01:56,708 --> 00:01:57,875
Zamilovali sa.

11
00:01:58,291 --> 00:01:59,875
Vzali sa

12
00:02:00,625 --> 00:02:02,833
a tu sa tie tajomstvá zrodili.

13
00:02:03,958 --> 00:02:07,791
Tajomstvá, ktoré sme sa pokúšali pochovať,
aby sme zachránili našu lásku,

14
00:02:08,541 --> 00:02:09,958
vlastne pochované nezostali.

15
00:02:10,708 --> 00:02:13,458
Tie lži čakali na okamih,

16
00:02:14,416 --> 00:02:18,500
kedy budú môcť zničiť
náš život a našu lásku.

17
00:02:19,416 --> 00:02:24,541
A ja som ani netušil,
že ten okamih bol tak blízko.

18
00:02:30,958 --> 00:02:33,000
Pán a pani Khanna, predpokladám.

19
00:02:33,916 --> 00:02:35,333
Vitajte v Sibiu.

20
00:02:36,083 --> 00:02:37,333
Moje meno je Mihai.

21
00:02:38,041 --> 00:02:39,875
Váš človek pre vzťahy s verejnosťou.

22
00:02:40,333 --> 00:02:41,833
Najala ma banka.

23
00:02:41,958 --> 00:02:44,125
Rád vás konečne spoznávam, Mihai.
Zatiaľ sa poznáme len s mailov.

........