1
00:00:01,500 --> 00:00:03,620
Kanada -

2
00:00:03,620 --> 00:00:07,500
druhá najväčšia krajina na svete.

3
00:00:07,500 --> 00:00:09,660
Známa svojou impozantnou divočinou.

4
00:00:12,020 --> 00:00:13,660
Od Skalnatých vrchov...

5
00:00:15,740 --> 00:00:17,580
..po Arktídu.

6
00:00:22,220 --> 00:00:23,340
Úžasná...

7
00:00:25,340 --> 00:00:26,340
..drsná...

8
00:00:28,260 --> 00:00:29,620
..a obrovská.

9
00:00:31,980 --> 00:00:34,180
Je to bohatá a pestrá ríša divov...

10
00:00:36,260 --> 00:00:39,740
..ktorá živí niektoré z najsymbolickejších
druhov Severnej Ameriky.

11
00:00:42,700 --> 00:00:44,820
Ich svet je plný extrémov.

12
00:00:47,380 --> 00:00:50,660
Ich život vydaný na milosť
prírodným živlom.

13
00:00:52,620 --> 00:00:55,100
Každé ročné obdobie prináša
nové výzvy.

14
00:00:58,100 --> 00:01:01,300
Potrebujú silu a vytrvalosť...

15
00:01:03,500 --> 00:01:06,420
..odvahu a húževnatosť...

16
00:01:08,060 --> 00:01:11,780
..šikovnosť a šťastie...

17
00:01:13,980 --> 00:01:15,660
..aby prežili...

18
00:01:17,180 --> 00:01:19,180
..rok v divočine.

19
00:01:21,180 --> 00:01:25,780
Kanada - rok v divočine

20
00:01:35,580 --> 00:01:39,380
Niektorí tvrdia, že v Kanade sú
len dve ročné obdobia -

21
00:01:39,380 --> 00:01:41,700
jedno so snehom a ľadom...

22
00:01:42,940 --> 00:01:44,420
..a to druhé bez nich.

23
00:01:46,820 --> 00:01:51,100
Tento rok je to práve to so snehom
a ľadom, čo sa už dlho vlečie.

24
00:01:56,260 --> 00:02:02,340
Rozloha Kanady je takmer 10 mil. km2,
........