1
00:00:46,691 --> 00:00:50,456
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:11,725 --> 00:01:15,411
Bylo mi řečeno, že je mrtvý.
Byl zabit v Yorku.

3
00:01:15,531 --> 00:01:18,147
Zdá se, že Ragnarovi synové
bojovali mezi sebou.

4
00:01:18,181 --> 00:01:21,800
Heahmund byl donucen
bojovat s nimi. Žil mezi pohany.

5
00:01:21,920 --> 00:01:24,133
Myslíš, že se změnil?

6
00:01:26,473 --> 00:01:28,359
Přiveďte ho sem.

7
00:01:29,656 --> 00:01:31,611
Přiveďte biskupa Heahmunda!

8
00:01:39,028 --> 00:01:40,532
Má paní.

9
00:01:40,652 --> 00:01:42,357
Vaše milosti.

10
00:01:46,036 --> 00:01:48,202
Vstaňte, biskupe Heahmunde.

11
00:01:50,722 --> 00:01:52,549
Byl jste zajat.

12
00:01:52,550 --> 00:01:55,943
Ano, bojoval jsem ve velké
válce mezi syny Ragnara.

13
00:01:55,977 --> 00:01:59,654
Syn Ivar Bezkostý zvítězil.

14
00:01:59,774 --> 00:02:01,711
Ivara znám.

15
00:02:01,831 --> 00:02:04,184
Přišel sem s Ragnarem Lothbrokem.

16
00:02:04,304 --> 00:02:07,505
Hrál jsem s ním hry,
když jsem byl malý.

17
00:02:07,725 --> 00:02:10,613
A tak jste se vrátil se syny,
kteří byli poraženi?

18
00:02:10,647 --> 00:02:12,202
Ano.

19
00:02:12,322 --> 00:02:13,777
Proč?

20
00:02:15,727 --> 00:02:18,870
- Sire?
- Proč sem přišli?

21
00:02:24,282 --> 00:02:26,906
Nabídl jsem jim bezpečný průchod.

22
00:02:29,839 --> 00:02:33,643
Dokazuje to, jak je snadné
oklamat lidi, co?

23
00:02:35,023 --> 00:02:36,777
Podívej na nás!
........