1
00:00:01,871 --> 00:00:13,873
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:42,449 --> 00:00:47,511
Už od detstva som videl nádej
vždy, keď som vzhliadol k oblohe.

3
00:00:50,754 --> 00:00:53,393
No vychovaný som bol inak.

4
00:00:53,418 --> 00:00:56,334
Keď naša rasa vzhliadne k hviezdam...

5
00:00:59,498 --> 00:01:01,979
vidí iba smrť...

6
00:01:03,774 --> 00:01:05,504
a víta ju.

7
00:01:07,544 --> 00:01:09,589
Nespochybňuje ju.

8
00:01:11,473 --> 00:01:12,822
Sestra.

9
00:01:17,340 --> 00:01:22,550
Pretože keď sú povolaní,
keď príde čas žatvy,

10
00:01:24,355 --> 00:01:26,874
ochotne jej vykročia v ústrety.

11
00:01:31,222 --> 00:01:36,918
Hovorí sa, že keď je niekto vzatý,
bolesť Vahar'ai ustane.

12
00:01:36,943 --> 00:01:41,574
Kňazi učia, že takto
sa udržiava Veľká rovnováha Kaminaru.

13
00:02:13,311 --> 00:02:16,140
Toto je život Kelpiencov.

14
00:02:16,732 --> 00:02:19,521
Netrpezlivosť neurýchli jeho návrat.

15
00:02:32,642 --> 00:02:37,267
- Otče, čo to je?
- Spadlo to z Ba'ulskej lode.

16
00:02:37,292 --> 00:02:39,207
Občas sa to stane.

17
00:02:52,645 --> 00:02:57,091
Ďakujeme Veľkej rovnováhe
za obnovenie daru svetla,

18
00:02:57,141 --> 00:02:59,617
za teplo a za tento pokrm.

19
00:03:07,017 --> 00:03:10,368
Dnes zlikviduješ
ten ba'ulský fragment.

20
00:03:10,946 --> 00:03:14,415
Isteže, otče.
Hneď, ako dokončím prácu.

21
00:03:14,948 --> 00:03:16,950
Ponechať si ho je zakázané.

22
00:03:25,256 --> 00:03:27,342
Otče...

23
00:03:27,385 --> 00:03:29,561
Čo sa nachádza nad hviezdami?
........