1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
<font color="#0000ff">Přeloženo z polského originálu.</font>

2
00:00:00,027 --> 00:00:02,123
<i>Narušení zvenku.
Narušitelé jsou uvnitř.</i>

3
00:00:02,147 --> 00:00:04,158
<i>Alarmy ve všech sekcích.
Kamery u brány nefungují.</i>

4
00:00:04,182 --> 00:00:06,796
<i>- Palivový bazén 2 a 3.
- Oheň v řídící místnosti.</i>

5
00:00:06,820 --> 00:00:08,297
<i>Ztrácíme napájení,
reaktor se roztaví.</i>

6
00:00:08,321 --> 00:00:10,917
<i>Generátor naskočí dřív,
než k tomu dojde.</i>

7
00:00:10,941 --> 00:00:12,635
Kde je kavalérie?

8
00:00:12,659 --> 00:00:14,253
FBI, HRT, i SWAT

9
00:00:14,277 --> 00:00:15,304
<i>jsou 10 minut odtud.</i>

10
00:00:15,328 --> 00:00:17,590
Nemyslím si, že máme 10 minut, Todde.

11
00:00:21,418 --> 00:00:23,429
Už jsou za dveřmi.

12
00:00:23,453 --> 00:00:25,147
Narušení bazénu s palivem 2.

13
00:00:25,171 --> 00:00:27,266
- Zkontroluj koeficient pórovitosti.
- Je kritický?

14
00:00:27,290 --> 00:00:29,352
- Voda rychle vytéká
- Jestli ztratíme tu vodu,

15
00:00:29,376 --> 00:00:30,570
tak sbohem NY.

16
00:00:30,594 --> 00:00:32,772
Odstavte to.
Uzamkněte ovládání.

17
00:00:34,514 --> 00:00:36,859
Odstavte to.

18
00:00:36,883 --> 00:00:38,689
Odstavte to!

19
00:00:47,727 --> 00:00:49,505
<i>- Čisto!
- Jdeme!</i>

20
00:00:49,529 --> 00:00:51,123
<i>Na zem!</i>

21
00:00:51,147 --> 00:00:52,291
<i>Okamžitě na zem!</i>

22
00:00:52,315 --> 00:00:54,010
<i>Odstupte od panelu!</i>

23
00:00:54,034 --> 00:00:57,129
<i>Ukažte ruce! Zpátky!</i>
........