1
00:00:01,176 --> 00:00:04,971
Třicet tisíc dvěstě třicet králíků.

2
00:00:04,971 --> 00:00:09,059
Třicet tisíc dvěstě třicet jeden králík.

3
00:00:09,059 --> 00:00:12,854
Třicet tisíc dvěstě třicet dva králíků...

4
00:00:23,198 --> 00:00:26,576
Třicet tisíc dvěstě třicet tři...

5
00:00:33,708 --> 00:00:35,210
Re-l! Vinci!

6
00:00:36,002 --> 00:00:39,840
Vinci, byl jsi venku tak dlouho,
až to Re-l nevydržela a šla tě hledat!

7
00:00:41,508 --> 00:00:42,425
Co to?

8
00:00:45,804 --> 00:00:46,596
Re-l?

9
00:00:46,596 --> 00:00:47,639
Vrátila ses?

10
00:00:47,639 --> 00:00:50,350
Čekala jsem jako hodná holčička!

11
00:00:51,852 --> 00:00:53,103
Není tady.

12
00:01:06,950 --> 00:01:09,870
Tak jo, tak já taky jdu!

13
00:01:59,753 --> 00:02:03,798
Doplňuješ moji víru...

14
00:02:04,758 --> 00:02:09,346
Slova se ve mně rozvíjejí...

15
00:02:10,263 --> 00:02:14,476
Doplňuješ moji víru...

16
00:02:15,310 --> 00:02:19,314
A záře pohasíná.

17
00:02:20,732 --> 00:02:25,570
Ukazuješ mi mé místo...

18
00:02:26,029 --> 00:02:35,413
Ukazuješ mi mé místo...

19
00:02:38,291 --> 00:02:48,301
Přijď a zachraň mě.

20
00:02:48,844 --> 00:02:58,770
Přijď a zachraň mě.

21
00:02:59,312 --> 00:03:09,656
Řekni mi a vezmi víno, vezmi mou ruku a leť.
Přijď a zachraň mě.

22
00:03:10,115 --> 00:03:20,167
Řekni mi a vezmi víno, vezmi mou ruku a leť.
Přijď a zachraň mě.

23
00:03:20,167 --> 00:03:23,587
Přijď a zachraň mě.

24
00:03:47,611 --> 00:03:48,862
Je otevřeno.

25
........