1
00:00:00,060 --> 00:00:01,830
<i>Minule v "God Friended Me"...</i>

2
00:00:01,900 --> 00:00:05,110
<i>Před několika dny někdo
označující se</i>

3
00:00:05,150 --> 00:00:06,650
<i>za Boha na Faceboku</i>

4
00:00:06,680 --> 00:00:09,150
<i>mi začal posílat náhodné
návrhy na přátelství, například Caru.</i>

5
00:00:09,220 --> 00:00:10,700
Ty chceš zjistit,
kdo si z tebe utahuje.

6
00:00:10,720 --> 00:00:12,850
Já jsem novinářka.
Dokážu najít lidi.

7
00:00:12,910 --> 00:00:14,820
Kromě toho, možná uděláme
nějaký pokroky.

8
00:00:14,890 --> 00:00:16,300
To by nebylo špatný.

9
00:00:16,310 --> 00:00:17,390
<i>Můj otec je reverend.</i>

10
00:00:17,420 --> 00:00:19,470
<i>Docela to mezi námi jiskří.</i>

11
00:00:19,490 --> 00:00:22,900
- Chceš mluvit o baseballu?
- Chci mluvit o čemkoliv.

12
00:00:22,970 --> 00:00:25,050
Jediná jednostranná konverzace
je zrovna tahle

13
00:00:25,100 --> 00:00:26,730
a to by jsi věděl,
kdyby jsi poslouchal

14
00:00:26,750 --> 00:00:28,100
můj podcast, tati.

15
00:00:28,170 --> 00:00:30,630
<i>Moje sestra vážně chce,
abychom zase byli rodina.</i>

16
00:00:30,650 --> 00:00:31,650
Tak co mám udělat,

17
00:00:31,670 --> 00:00:33,190
aby jste vy dva
spolu vycházeli?

18
00:00:33,270 --> 00:00:34,880
Prostě nejsem dobrej
ve vztazích.

19
00:00:34,910 --> 00:00:37,580
A teď, když jsi konečně
někoho našel,

20
00:00:37,590 --> 00:00:38,786
tak se bojíš,
že to poděláš.

21
00:00:38,810 --> 00:00:39,840
Ještě 2 týdny

22
00:00:39,850 --> 00:00:41,370
a už odsud vypadnu.
........