1
00:03:10,040 --> 00:03:12,730
Jsi naživu, chlapče?

2
00:03:13,208 --> 00:03:16,596
No tak... pojď...
Držím tě...

3
00:03:56,282 --> 00:04:00,227
O 8 let později

4
00:05:30,491 --> 00:05:32,909
- Dobrý den...
- Dobrý...

5
00:05:53,070 --> 00:05:57,234
LENINAKAN

6
00:06:22,549 --> 00:06:24,966
Dobrý den, bratře.

7
00:06:30,789 --> 00:06:33,937
Stále si pamatuješ, čí chybou
tví rodiče zemřeli?

8
00:06:35,621 --> 00:06:38,842
Tví rodiče pro mě
taky nebyli cizí, Robe.

9
00:06:38,903 --> 00:06:40,959
Já vím.

10
00:06:41,148 --> 00:06:44,979
Propustili ho.
Vrací se dnes do Leninakanu.

11
00:06:46,315 --> 00:06:49,137
Setkám se s ním.
Chci se mu podívat do očí.

12
00:06:49,190 --> 00:06:52,597
- Ani nevíš, jak vypadá.
- Znám adresu, kde žije.

13
00:06:53,192 --> 00:06:55,918
Umyj si obličej.

14
00:07:08,027 --> 00:07:10,254
Dobrý den, Lilit.

15
00:07:10,442 --> 00:07:12,533
Dobrý, soudruhu Akopeane.

16
00:07:14,041 --> 00:07:17,741
Soudruh Akopean zůstal v práci.
Proč se tak chováš, Lilit?

17
00:07:18,780 --> 00:07:22,546
Řekl jsem ti, abys mi říkala prostě Armen.

18
00:07:25,224 --> 00:07:28,991
Jdi domů, čeká tam na tebe dárek.

19
00:07:41,168 --> 00:07:43,024
Pojedem.

20
00:07:43,072 --> 00:07:47,661
- Šéfovi se zapalujou lejtka.
- S takovou dívkou bych se taky rád spálil.

21
00:07:50,406 --> 00:07:52,252
Surene.

22
00:07:56,529 --> 00:07:58,332
Proč jsi ho pustil do bytu?

23
00:07:58,423 --> 00:08:02,819
Sestro, on pro tebe udělá co tě napadne.
........