1
00:02:54,414 --> 00:02:56,998
Jsi naživu, chlapče?

2
00:02:57,457 --> 00:03:00,710
No tak... pojď...
Držím tě...

3
00:03:38,829 --> 00:03:42,617
O 8 let později

4
00:05:09,314 --> 00:05:11,636
- Dobrý den...
- Dobrý...

5
00:05:31,000 --> 00:05:35,000
LENINAKAN

6
00:05:59,314 --> 00:06:01,636
Dobrý den, bratře.

7
00:06:07,228 --> 00:06:10,252
Stále si pamatuješ, čí chybou
tví rodiče zemřeli?

8
00:06:11,869 --> 00:06:14,963
Tví rodiče pro mě
taky nebyli cizí, Robe.

9
00:06:15,021 --> 00:06:16,997
Já vím.

10
00:06:17,178 --> 00:06:20,857
Propustili ho.
Vrací se dnes do Leninakanu.

11
00:06:22,140 --> 00:06:24,851
Setkám se s ním.
Chci se mu podívat do očí.

12
00:06:24,902 --> 00:06:28,175
- Ani nevíš, jak vypadá.
- Znám adresu, kde žije.

13
00:06:28,746 --> 00:06:31,364
Umyj si obličej.

14
00:06:42,994 --> 00:06:45,134
Dobrý den, Lilit.

15
00:06:45,314 --> 00:06:47,322
Dobrý, soudruhu Akopeane.

16
00:06:48,770 --> 00:06:52,325
Soudruh Akopean zůstal v práci.
Proč se tak chováš, Lilit?

17
00:06:53,322 --> 00:06:56,939
Řekl jsem ti, abys mi říkala prostě Armen.

18
00:06:59,512 --> 00:07:03,129
Jdi domů, čeká tam na tebe dárek.

19
00:07:14,826 --> 00:07:16,608
Pojedem.

20
00:07:16,654 --> 00:07:21,062
- Šéfovi se zapalujou lejtka.
- S takovou dívkou bych se taky rád spálil.

21
00:07:23,698 --> 00:07:25,471
Surene.

22
00:07:29,579 --> 00:07:31,311
Proč jsi ho pustil do bytu?

23
00:07:31,398 --> 00:07:35,620
Sestro, on pro tebe udělá co tě napadne.
........