1
00:00:01,171 --> 00:00:05,171
- pro www.titulky.com přeložil -
- eXfaiLo -

2
00:00:06,172 --> 00:00:10,172
Do CZ vasabi

3
00:00:12,095 --> 00:00:13,096
O tři roky později

4
00:00:13,222 --> 00:00:17,392
<i>Prezident Spojených Států Mexických.</i>

5
00:00:17,476 --> 00:00:21,188
<i>Od 1. Prosince 1988</i>

6
00:00:21,271 --> 00:00:25,692
<i>do 30. Listopadu 1994 ...</i>

7
00:00:25,776 --> 00:00:28,362
<i>Právní zástupce,</i>

8
00:00:28,445 --> 00:00:32,533
<i>prezident Spojených Států Mexických ...</i>

9
00:00:32,616 --> 00:00:34,701
<i>promluví k lidem.</i>

10
00:00:40,415 --> 00:00:42,459
<i>Prohlašuji ...</i>

11
00:00:43,460 --> 00:00:46,755
<i>že budu loajálně jednat ...</i>

12
00:00:47,881 --> 00:00:50,550
<i>ve funkci prezidenta republiky</i>

13
00:00:50,634 --> 00:00:52,844
<i>silou, která mi byla dána lidmi ...</i>

14
00:00:53,887 --> 00:00:55,305
<i> a vždy ochraňovat</i>

15
00:00:55,389 --> 00:00:58,642
blaho únie.

16
00:00:59,851 --> 00:01:01,603
Pokud při tomto úkolu selžu,

17
00:01:02,271 --> 00:01:04,231
splatím to svému národu.

18
00:01:07,943 --> 00:01:09,903
MMH
ADMINISTRATIVA PODVODŮ

19
00:01:14,908 --> 00:01:17,619
<i>Vážený Kongres Unie ...</i>

20
00:01:18,745 --> 00:01:20,289
<i>občané Mexika ...</i>

21
00:01:21,707 --> 00:01:24,376
<i>se srdcem a odhodláním ...</i>

22
00:01:25,419 --> 00:01:29,131
<i>jsem přísahal chránit ...</i>

23
00:01:29,214 --> 00:01:32,134
<i>naši ústavu ...</i>

24
00:03:35,924 --> 00:03:38,427
- Proč ho nikdo nezastaví?
- Je to majitel.

25
........