1
00:00:05,772 --> 00:00:07,785
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:07,805 --> 00:00:10,788
Dělal pro CIA špinavou práci,
v Berlíně

3
00:00:10,808 --> 00:00:12,956
od roku 1983 až do zbourání zdi.

4
00:00:12,977 --> 00:00:15,010
V těch letech...
Diver byl nejlepší.

5
00:00:15,031 --> 00:00:17,065
A pak prostě zmizel.

6
00:00:17,085 --> 00:00:18,274
Myslíš, že tvou matku zabil Diver?

7
00:00:18,295 --> 00:00:21,215
Letitá zkušenost.
Berlín byl jeho lovištěm.

8
00:00:21,235 --> 00:00:22,466
Mám zprávu o noční akci v Estonsku.

9
00:00:22,487 --> 00:00:25,573
Rusové a Estonci
už si zase jdou navzájem po krku.

10
00:00:25,594 --> 00:00:28,607
Danieli, Roberte, chci,
abyste zítra jeli do Tallinnu

11
00:00:28,628 --> 00:00:32,695
a vyhledali tam Torrese.

12
00:00:33,967 --> 00:00:37,053
Sakra...
Je fajn vidět přátelskou tvář.

13
00:00:37,074 --> 00:00:39,973
Rusové se k něčemu chystají.

14
00:00:39,994 --> 00:00:43,320
Viděl jsem ducha.
Je to Sergej Basarov. Snajpr.

15
00:00:43,341 --> 00:00:47,449
-Měl bys nás poslechnout, Henriku.
-Vy mě rozmazlujete, Maret.

16
00:00:48,325 --> 00:00:50,421
Náš zákazník, náš pán.

17
00:00:50,442 --> 00:00:52,652
Sofia Vesiková, mí přátelé.

18
00:00:52,673 --> 00:00:54,675
Řekni jim
o svém projektu Sama Kaart.

19
00:00:54,696 --> 00:00:56,907
-Moc mě těšilo.
-Mohla by nám být užitečná?

20
00:00:57,709 --> 00:00:59,889
Pokud ji přesvědčíš,
že to je ve prospěch Estonska.

21
00:00:59,910 --> 00:01:03,132
-Jsi v pořádku? Nechceš si sednout?
-Vidíte to? Ta záře...

22
00:01:03,809 --> 00:01:08,116
Henrik Viiding zemřel
na srdeční zástavu přesně v 18:39.
........