1
00:00:01,530 --> 00:00:05,240
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:05,270 --> 00:00:08,470
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:08,510 --> 00:00:11,090
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:11,110 --> 00:00:14,160
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:14,220 --> 00:00:15,780
<i>Když mi však přišla na pomoc</i>

6
00:00:15,820 --> 00:00:18,780
<i>moje dcera z budoucnosti,
tak změnila naši přítomnost,</i>

7
00:00:18,840 --> 00:00:21,420
<i>kvůli čemuž je náš svět
ještě ve větším nebezpečí.</i>

8
00:00:21,490 --> 00:00:24,000
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych ho ochránil.</i>

9
00:00:24,020 --> 00:00:27,020
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:32,730 --> 00:00:35,760
ZEMĚ 90

11
00:00:54,620 --> 00:00:57,780
- Selhal jsi.
- Proč to děláš?

12
00:00:58,250 --> 00:01:00,420
Sám si za to můžeš.

13
00:01:00,490 --> 00:01:04,930
A teď všichni zaniknete.

14
00:01:14,450 --> 00:01:17,730
- ZEMĚ 1
- Mé jméno je Dr. John Deegan

15
00:01:17,760 --> 00:01:21,800
a podobně jako většina
z vás jsem psychiatr.

16
00:01:21,850 --> 00:01:26,620
Víte, co mi říká většina pacientů?
Že se cítí podřadně.

17
00:01:26,780 --> 00:01:29,980
Jsem tu, abych vám řekl,
že někteří lidé mají štěstí už od narození,

18
00:01:30,020 --> 00:01:33,780
ať už si to přiznáme nebo ne.

19
00:01:34,360 --> 00:01:37,890
A to vede ke skutečnému
problému, tedy k nedokonalosti.

20
00:01:38,020 --> 00:01:44,250
Jak se člověk může někdy
cítit jako supermuž či superžena,

21
00:01:44,530 --> 00:01:48,270
když vůbec nemá
žádné superschopnosti?

22
........