1
00:00:00,001 --> 00:00:02,932
- <i>V předchozích dílech</i>
- Nebuď tím, kdo zničí

2
00:00:02,968 --> 00:00:05,196
nejen svůj život,
ale hlavně životy

3
00:00:05,232 --> 00:00:06,508
lidí kolem sebe.

4
00:00:06,544 --> 00:00:07,869
Co myslíš, že bych udělal

5
00:00:07,905 --> 00:00:10,076
- tvé rodině?
- Pokud se jim něco stane...

6
00:00:10,112 --> 00:00:12,456
budete na zemi dřív,
než uslyšíte výstřel.

7
00:00:12,492 --> 00:00:15,407
Ty víš, že jsem
ochotný to vyzkoušet.

8
00:00:15,443 --> 00:00:17,122
- Ale jsi ty?
- Ví Bob Lee,

9
00:00:17,158 --> 00:00:18,591
jak ty lidi zastavit?

10
00:00:18,627 --> 00:00:20,360
<i>Bob Lee je na druhé straně země.</i>

11
00:00:20,396 --> 00:00:22,029
<i>Musíme se o to postarat samy.</i>

12
00:00:22,065 --> 00:00:24,388
<i>Musíme se přesunout, hned.</i>

13
00:00:24,424 --> 00:00:26,417
Zahoďte zbraně!
Všichni odstupte

14
00:00:26,453 --> 00:00:28,655
od soudce Brookse,
nebo zahájíme palbu!

15
00:00:28,691 --> 00:00:30,346
Půjdete do vězení, ne k soudu.

16
00:00:30,382 --> 00:00:32,627
Swaggere!
Takhle umírají patrioti.

17
00:00:35,910 --> 00:00:37,353
<i>Brooks je mrtvý.</i>

18
00:00:37,389 --> 00:00:40,648
Nebudou žádné protokoly,
když nebude žádný Atlas.

19
00:00:40,684 --> 00:00:43,469
- <i>My jsme spolu neskončili.</i>
- Neřekl jsem, že ano.

20
00:00:49,480 --> 00:00:51,820
Bob Lee Swagger?
Musíme vás předvést.

21
00:00:51,856 --> 00:00:53,479
Cože?

22
00:00:53,515 --> 00:00:55,044
Musím za svou rodinou, Nadine.

........