1
00:00:53,805 --> 00:00:59,803
UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ

2
00:01:49,883 --> 00:01:54,214
V knihovně Poslanecké sněmovny
v Paříži

3
00:01:54,427 --> 00:02:00,382
je uložen jeden z mimořádných
dokumentů světové historie:

4
00:02:00,567 --> 00:02:04,153
deník ze soudních sezení

5
00:02:04,359 --> 00:02:10,189
z procesu s Janou z Arku,
procesu, který skončil její smrtí.

6
00:02:19,743 --> 00:02:27,896
Otázky soudců a odpovědi Jany
byly doslovně přepsány.

7
00:02:29,984 --> 00:02:33,640
Při pročítání těchto spisů objevíme,
jaká byla Jana doopravdy -

8
00:02:33,833 --> 00:02:36,891
ne Jana se zbrojí,
nýbrž prostá a soucitná...

9
00:02:37,091 --> 00:02:39,966
mladá dívka, která zemřela
pro svou zemi...

10
00:02:43,215 --> 00:02:46,433
...a stáváme se tak svědky
překvapivého dramatu:

11
00:02:46,665 --> 00:02:49,375
mladičká zbožná dívka
ve střetu

12
00:02:49,576 --> 00:02:53,097
se skupinou ortodoxních kněží
a všemocných soudců.

13
00:04:26,537 --> 00:04:29,873
Přísahám, že řeknu pravdu,
jenom pravdu...

14
00:04:31,773 --> 00:04:34,305
...a nic než pravdu...

15
00:04:56,549 --> 00:04:59,847
Jsem pokřtěna jako Jana...

16
00:05:08,746 --> 00:05:12,036
...u nás ve vsi mi říkají Janička.

17
00:05:17,171 --> 00:05:19,259
Kolik je ti let?

18
00:05:29,206 --> 00:05:32,526
Devatenáct... Myslím.

19
00:05:40,895 --> 00:05:43,412
Umíš se modlit?

20
00:05:48,686 --> 00:05:51,170
Kdo tě to naučil?

21
00:06:12,138 --> 00:06:13,790
Moje matka.

22
00:06:21,759 --> 00:06:24,331
Odříkej Otčenáš.

23
........