1
00:00:06,001 --> 00:00:08,932
- <i>V předchozích dílech</i>
- Nebuď tím, kdo zničí

2
00:00:08,968 --> 00:00:11,196
nejen svůj život,
ale hlavně životy

3
00:00:11,232 --> 00:00:12,508
lidí kolem sebe.

4
00:00:12,544 --> 00:00:13,869
Co myslíš, že bych udělal

5
00:00:13,905 --> 00:00:16,076
- tvé rodině?
- Pokud se jim něco stane...

6
00:00:16,112 --> 00:00:18,456
budete na zemi dřív,
než uslyšíte výstřel.

7
00:00:18,492 --> 00:00:21,407
Ty víš, že jsem
ochotný to vyzkoušet.

8
00:00:21,443 --> 00:00:23,122
- Ale jsi ty?
- Ví Bob Lee,

9
00:00:23,158 --> 00:00:24,591
jak ty lidi zastavit?

10
00:00:24,627 --> 00:00:26,360
<i>Bob Lee je na druhé straně země.</i>

11
00:00:26,396 --> 00:00:28,029
<i>Musíme se o to postarat samy.</i>

12
00:00:28,065 --> 00:00:30,388
<i>Musíme se přesunout, hned.</i>

13
00:00:30,424 --> 00:00:32,417
Zahoďte zbraně!
Všichni odstupte

14
00:00:32,453 --> 00:00:34,655
od soudce Brookse,
nebo zahájíme palbu!

15
00:00:34,691 --> 00:00:36,346
Půjdete do vězení, ne k soudu.

16
00:00:36,382 --> 00:00:38,627
Swaggere!
Takhle umírají patrioti.

17
00:00:41,910 --> 00:00:43,353
<i>Brooks je mrtvý.</i>

18
00:00:43,389 --> 00:00:46,648
Nebudou žádné protokoly,
když nebude žádný Atlas.

19
00:00:46,684 --> 00:00:49,469
- <i>My jsme spolu neskončili.</i>
- Neřekl jsem, že ano.

20
00:00:55,480 --> 00:00:57,820
Bob Lee Swagger?
Musíme vás předvést.

21
00:00:57,856 --> 00:00:59,479
Cože?

22
00:00:59,515 --> 00:01:01,044
Musím za svou rodinou, Nadine.

........